< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

1 juni 2017

Een selectie van het nieuws van de afgelopen periode op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

AOW blijft ook voor kostendelers op peil

Een alleenstaande AOW’er die met zijn kind een huis deelt, houdt ook in de toekomst recht op een hoge AOW-uitkering. De zogenoemde kostendelersnorm in de AOW wordt niet ingevoerd. Daartoe heeft het kabinet bij voorjaarsnota besloten. Hiervoor wordt 214 miljoen euro structureel vrijgemaakt. Meer informatie

Kwaliteit kinderopvang naar een hoger niveau

De kwaliteit van de kinderopvang en de peuterspeelzalen wordt nog beter. Er komt voor werkende ouders één financieringssysteem (kinderopvangtoeslag) voor zowel kinderopvang als peuterspeelzaalwerk. De Eerste Kamer heeft ingestemd met twee wetten: het wetsvoorstel innovatie en kwaliteit kinderopvang en het wetsvoorstel harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Meer informatie

Factsheets veranderingen minimumloon per 1 juli 2017

Het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli  2017. Verder gaat de leeftijd voor het wettelijk volwassenminimumloon van 23 naar 22 jaar. Het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21 jarigen gaat extra omhoog. Voor werkgevers en werknemers zijn een aantal factsheets met belangrijke informatie hierover gepubliceerd. Meer informatie

Nieuwe verordening persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn gericht op het beschermen van de gebruikers van deze producten om het risico op (blijvend) letsel te verminderen. De Europese Unie heeft richtlijnen opgesteld om hoge kwaliteit van persoonlijke beschermingsmiddelen te waarborgen. Per 21 april 2018 wordt de huidige richtlijn ingetrokken en vervangen door EU Verordening 2016/425. Meer informatie

Algemeen verbindend verklaarde cao's

De afgelopen periode is de volgende reguliere cao algemeen verbindend verklaard:
- Orgelbouwbedrijf in Nederland (30 mei 2017 - 31 december 2018). Meer informatie

Colofon

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Postbus 90805
2509 LV  Den Haag

Volg het ministerie ook op:

Twitter
Facebook
LinkedIn