< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

23 juni 2017

Een selectie van het nieuws van de afgelopen periode op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Experiment meertalige kinderopvang: aanmelden vanaf 1 juli 2017

Het Ministerie van SZW maakt het mogelijk om op experimentele basis, meertalige dagopvang en meertalig peuterspeelzaalwerk aan te bieden. Deelnemende organisaties kunnen maximaal vijftig procent van de openingstijd opvang in de Duitse, Engelse of Franse taal aanbieden.  Meer informatie

Gemeente biedt steun na partnerverlies

In de gemeente Zwolle heeft in het afgelopen anderhalf jaar de pilot ‘steun na partnerverlies’ plaatsgevonden. Het doel van de pilot was enerzijds het bieden van ondersteuning aan nabestaanden die hun partner hebben verloren, en anderzijds het opdoen van ervaringen zodat ook andere gemeenten gebruik kunnen maken van de opgedane kennis.

Meer informatie

Nieuwe Arbowet officieel van kracht op 1 juli 2017

De nieuwe Arbowet gaat officieel in op 1 juli 2017. Het inwerkingstredingsbesluit tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet is deze week gepubliceerd in het Staatsblad. Meer informatie

Ook Eerste Kamer voor participatieverklaring nieuwkomers

De Eerste Kamer stemde deze week in met een voorstel van minister Asscher om de Wet inburgering te wijzigen. Hierdoor wordt de participatieverklaring een verplicht onderdeel van de inburgering. Afgelopen februari ging een ruime meerderheid van de Tweede Kamer al akkoord met de aanpassing van de wet. Meer informatie

Rekenregels 1 juli 2017

In de rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2017 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Ook zijn de belangrijkste beleidswijzigingen met betrekking tot deze uitkeringsbedragen opgenomen. Meer informatie

Algemeen verbindend verklaarde cao's

De afgelopen periode zijn de volgende reguliere cao's algemeen verbindend verklaard:
- Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf (23 juni 2017 - 31 december 2018);
- Bestuurders VO (23 juni 2017 - 31 december 2017);
- Kartonnage- en flexibele verpakkingenbedrijf (15 juni 2017 - 30 juni 2017);
- DIBEVO (10 juni 2017 - 30 juni 2017). Meer informatie

Colofon

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Postbus 90805
2509 LV  Den Haag

Volg het ministerie ook op:

Twitter
Facebook
LinkedIn