< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

18 mei 2017

Een selectie van het nieuws van de afgelopen periode op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Digitale calculator berekent premiekortingen voor werkgevers

In samenwerking met de Belastingdienst en UWV lanceerde SZW maandag een digitale calculator voor werkgevers die arbeidsbeperkte werknemers of mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in dienst willen nemen. Met de calculator kunnen werkgevers in een paar eenvoudige stappen de hoogte van de financiële tegemoetkomingen per werknemer berekenen. Meer informatie

Oplossing voor mensen met klein pensioen

In plaats van mensen te verplichten om tussentijds kleine pensioenbedragen op te nemen, gaan pensioenfondsen en verzekeraars deze kleine pensioenen samenvoegen. Door deze te bundelen, krijgen die kleine pensioenen een echte pensioenbestemming. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Klijnsma. Meer informatie

Rijksjaarverslag SZW 2016

De belangrijkste onderwerpen uit het jaarverslag SZW over 2016 zijn gepubliceerd. U leest wat de resultaten zijn van de in 2016 genomen maatregelen, onder andere over koopkracht, werkgelegenheid en kinderopvang. Meer informatie

Jaarverslag Inspectie SZW: meer dodelijke ongevallen en uitbuiting werknemers

Onderbetaling van werknemers en het stijgend aantal arbeidsongevallen baren de Inspectie SZW grote zorgen. De Inspectie vindt dat 'mensen altijd boven productie moeten gaan'. Dit staat te lezen in het Jaarverslag 2016 van de Inspectie SZW. Meer informatie

Inspectie SZW en omgevingsdiensten gaan nauwer samenwerken in asbestketen

Om erop toe te zien dat de asbestverwijdering goed en veilig verloopt, gaan Inspectie SZW en omgevingsdiensten in Nederland, verzameld in ODNL, nauwer samenwerken in de asbestketen. De samenwerking zal er daarnaast voor zorgen dat illegale asbestverwijdering steeds moeilijker wordt. Meer informatie

Algemeen verbindend verklaarde cao's

De afgelopen periode is de volgende reguliere cao algemeen verbindend verklaard:
- Zuivelindustrie (13 mei 2017 - 31 maart 2018) Meer informatie

Colofon

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Postbus 90805
2509 LV  Den Haag

Volg het ministerie ook op:

Twitter
Facebook
LinkedIn