< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

13 oktober 2017

Een selectie van het nieuws van de afgelopen periode op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verdeling bijstandsgelden bekend

De voorlopige verdeling bijstandsbudgetten 2018 evenals de definitieve verdeling 2017 van de bijstandsbudgetten zijn gepubliceerd. De bestanden met budgetten per gemeente en de budgetten voor de Bbz 2004 kunt u via rijksoverheid.nl raadplegen. Meer informatie

Internetconsultatie wetsvoorstel wijziging Wfsv

Op internet is het concept-wetsvoorstel over de wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) in verband met het mogelijk maken van het deactiveren van de quotumheffing gepubliceerd.
U bent van harte uitgenodigd uw reactie op het concept-wetsvoorstel te geven. De einddatum van de consultatie is 6 november 2017. Meer informatie

Algemeen verbindend verklaarde cao's

De afgelopen periode zijn de volgende reguliere cao's algemeen verbindend verklaard:
- Mode-, interieur-, tapijt- en textielindustrie ttw (26 september 2017 - 30 juni 2019);
- Jeugdzorg (27 september 2017 - 1 april 2019);
- Offshore catering (3 oktober 2017 - 30 juni 2019);
- Gemaksvoedingindustrie ( 13 oktober 2017- 30 juni 2018). Meer informatie

Colofon

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Postbus 90805
2509 LV  Den Haag

Volg het ministerie ook op:

Twitter
Facebook
LinkedIn