< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

8 september 2017

Een selectie van het nieuws van de afgelopen periode op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Overheid moet meer banen aanbieden voor mensen met beperking

Na overleg met de sociale partners en gemeenten heeft het kabinet besloten om een quotumregeling te activeren die moet leiden tot meer werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking bij de overheid. Basis hiervoor is de afspraak uit het Sociaal Akkoord om in de jaren tot 2026 in totaal 125.000 banen bij de overheids- en marktwerkgevers te realiseren die speciaal zijn bedoeld voor mensen uit de doelgroep van de banenafspraak. Meer informatie

Groenlicht voor aanvulling ww-uitkering

Werkgevers en werknemers krijgen de mogelijkheid om per sector een private aanvulling op de werkloosheidsuitkering af te spreken. De ministerraad heeft onlangsĀ op voorstel van minister Asscher ingestemd met de hiervoor benodigde maatregel. Meer informatie

Nederland zet zich in tegen kinderarbeid

In Buenos Aires, Argentiniƫ vindt van 14 tot en met 16 november 2017 een grote conferentie plaats rondom het thema kinderarbeid. Deze conferentie wordt iedere vier jaar georganiseerd door de Internationale arbeidsorganisatie (ILO). Ook SZW zet zich actief in tegen kinderarbeid. Meer informatie

Derde van mensen met uitkering krijgt psychische zorg

Mensen met een uitkering ontvangen aanzienlijk vaker geestelijke (GGZ) zorg en/of gebruiken medicijnen vanwege psychische klachten. Dat blijkt uit een onderzoek van SZW, uitgevoerd door het CBS en Harvard University. GGZ, gemeenten en UWV gaan nauwer samenwerken om dit percentage omlaag te brengen. Staatssecretaris Klijnsma stelt voor de komende 2 jaar € 3,5 miljoen beschikbaar. Meer informatie

Colofon

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Postbus 90805
2509 LV  Den Haag

Volg het ministerie ook op:

Twitter
Facebook
LinkedIn