< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nieuwsbrief ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Jaargang 3, Nummer 11, 13 juni 2013

Ontvang op maandag een overzicht van de belangrijkste nieuws- en persberichten van het ministerie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Blok spreekt met Nationale Monumentenorganisatie over 34 monumenten

kaart_van_nederland.jpg

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) gaat in gesprek met de Nationale Monumentenorganisatie. Hij is van plan om 34 monumenten die op dit moment in bezit van het Rijk zijn aan deze partij aan te bieden. Dat schrijft Blok vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Eerder heeft hij al laten weten dat de Nationale Monumentenorganisatie hiervoor een interessante partij zou zijn.

Op weg naar gezonde kantorenmarkt Den Haag

binnenhof_en_rijk.jpg

In de komende 5 jaar komt een aantal grote en kleinere Rijkskantoren beschikbaar in Den Haag. Om deze gebouwen op een goede manier te verkopen en te herbestemmen ondertekenden minister Blok (Wonen en Rijksdienst) en wethouder Norder (gemeente Den Haag, stadsontwikkeling en volkshuisvesting) vandaag een samenwerkingsovereenkomst.

Benoeming tweede waarnemend gouverneur Curaçao

curacao_willemstad.jpg

Mevrouw N.C. (Nolda) Römer-Kenepa wordt de tweede waarnemend gouverneur van Curaçao. De Rijksministerraad heeft besloten haar voor te dragen op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 juni 2013.

Benoemingen Gemeenschappelijk Hof van Justitie

st_maarten_2.jpg

De heer mr. C.T.M. Luijks wordt vice-president voor Sint Maarten in het bestuur van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. De Rijksministerraad heeft besloten hem voor te dragen op voorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. De benoeming gaat in op 1 september 2013

Benoeming waarnemend Commissaris van de Koning provincie Utrecht

groenlicht.jpg

De heer W.I.I. (Willibrord) van Beek (64 jaar) wordt waarnemend Commissaris van de Koning in de provincie Utrecht. De ministerraad heeft besloten hem voor te dragen op voorstel van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Van Beek volgt de heer R. (Roel) Robbertsen op, die op 7 juni vertrekt.

Cijfers: overheid steeds kleiner

geld-100euro.jpg

Het aantal ambtenaren in Nederland gaat de komende jaren met 60.000 omlaag van 1,06 miljoen in 2012 naar 1 miljoen in 2016. De daling doet zich voor in bijna alle overheidssectoren: rijk, gemeenten, provincies, waterschappen, onderwijs, politie, defensie, onderzoeksinstellingen en rechterlijke macht. Het doel van het kabinet om de overheid kleiner te maken, wordt daarmee in 2016 ruim gehaald.

Nieuwe burgemeester in Koggenland

ambtskettingburgemeester.jpg

De heer R. (Robert) Posthumus is benoemd tot burgemeester van Koggenland. De benoeming gaat in op 1 juli 2013.

Nieuwe burgemeester in de gemeente Mill en Sint Hubert

gemeenteraad.jpg

De heer A. (Antoine) Walraven is benoemd tot burgemeester van de gemeente Mill en Sint Hubert. De benoeming gaat in op 13 juni 2013.

Aantal slachtoffers ID-fraude gestegen, schade gedaald

identiteitskaart.jpg

Ruim 2 miljoen mensen zijn in het verleden ooit slachtoffer geworden van identiteitsfraude. In 2012 ging het naar schatting om ruim 600.000 gedupeerden. Hun schade lag vorig jaar op ruim 350 miljoen euro. Over de afgelopen jaren (vanaf 2007) opgeteld is hun schade 2,8 miljard. Er loopt een campagne via gemeenten om fraude met kopieën van paspoorten en rijbewijzen tegen te gaan. Dit najaar komt het kabinet met een bredere aanpak van identiteitsfraude.

Recht op eerlijk proces in Grondwet

archiefmappen.jpg

Het recht op een eerlijk proces voor een onafhankelijke en onpartijdige rechter wordt in de Grondwet opgenomen. Dit staat in een brief die minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mede namens minister Opstelten van Veiligheid en Justitie aan de Eerste Kamer heeft gezonden.

Colofon

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postadres:
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Nieuwsbrief van BZK

Deze nieuwsbrief verschijnt op maandag met nieuws- en persberichten van de afgelopen 2 weken.
U kunt uw bestaande abonnement(en) opzeggen of wijzigen.
Heeft u vragen en/of opmerkingen over de nieuwsbrief? Stuur ons een e-mail: internet@minbzk.nl

E-mail aan BZK

Heeft u vragen of opmerkingen over BZK of BZK-beleid? Stuur ons een e-mail.