< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nieuwsbrief ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Jaargang 3, Nummer 8, 1 mei 2013

Ontvang op maandag een overzicht van de belangrijkste nieuws- en persberichten van het ministerie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Paspoort veroordeelde criminelen sneller intrekken om vlucht naar buitenland te voorkomen

Paspoortcontrole

Al bij een opgelegde gevangenisstraf van vier maanden kan het Openbaar Ministerie vragen het paspoort van een veroordeelde in te trekken. Nu ligt die grens nog op zes maanden. Door het paspoort in te trekken wordt voorkomen dat veroordeelden hun straf ontlopen door naar het buitenland te vluchten.

Benoeming directeur ABDTOPConsult

Minister Blok

Drs. G.H.O. (Geert) van Maanen (62) wordt directeur ABDTOPConsult. De ministerraad heeft besloten hem voor te dragen op voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst.  De benoeming gaat in per 1 november 2013.

Commissie onderzoek elektronisch stemmen van start

Minister Plasterk

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft vandaag de Commissie onderzoek elektronisch stemmen in het stemlokaal ingesteld. De commissie gaat onderzoeken of en hoe elektronisch stemmen opnieuw kan worden ingevoerd.

Consultatieronde over wetsvoorstel om leefbaarheid wijken te verbeteren

Amersfoort Kruiskamp

Op verzoek van gemeenten onderzoekt minister Blok (Wonen en Rijksdienst) of gemeenten meer mogelijkheden kunnen krijgen om woningzoekenden te weren in wijken waar de leefbaarheid ernstig onder druk staat. Daartoe is vandaag een consultatieronde gestart over een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek.

Verklaring van minister Plasterk over de burgemeester van Assen

Gemeenteraad

Op 25 april jl. heeft een gesprek plaatsgevonden tussen minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), burgemeester Heldoorn van Assen en commissaris van de Koningin Tichelaar.

Lintjesregen 2013

Lintje

Dit jaar zijn ter gelegenheid van Koninginnedag in totaal 3.016 Koninklijke onderscheidingen verleend. In de Orde van de Nederlandse Leeuw zijn 15 personen gedecoreerd en in de Orde van Oranje-Nassau 3.001 personen. Op Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) hebben 39 personen een Koninklijke onderscheiding ontvangen.

Nieuwe burgemeester in de gemeente Marum

Ambtsketting

H. (Henk) Kosmeijer is benoemd tot burgemeester van de gemeente Marum. De benoeming gaat in op 1 mei  2013.

Kabinet verlaagt regeldruk met 2,5 miljard euro

Regeldruk

De komende vier jaar verlaagt het kabinet de regeldruk door onnodige regels te schrappen en wettelijke verplichtingen te versoepelen. Hierdoor besparen burgers en bedrijven samen 2,5 miljard euro in de periode tot en met 2016. Ministers Kamp (Economische Zaken), Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Blok (Wonen en Rijksdienst) schrijven donderdag 25 april 2013 aan de Tweede Kamer met welke acties het kabinet die besparing wil halen.

DigiD weer bereikbaar

DDoS

De DDoS-aanval op DigiD is voorbij. Vanmiddag was DigiD al weer normaal te gebruiken.

DigiD tijdelijk niet toegankelijk door DDOS-aanval

DDoS

DigiD is sinds dinsdagavond 23 april niet of moeilijk toegankelijk door een zogenoemde DDOS-aanval. Daardoor kan het inloggen op websites van overheidsdiensten problemen opleveren.  Persoonlijke gegevens van DigiD-gebruikers zijn niet gekraakt.

DigiD weer slecht bereikbaar door DDoS-aanval

DDoS

Opnieuw is DigiD niet of moeilijk bereikbaar door een zogenoemde DDoS-aanval. Afgelopen dinsdagavond (23 april) was dat ook al het geval.

Ongeveer 450.000 huishoudens krijgen mogelijk inkomensafhankelijke huurverhoging

Huurprijzen

Ongeveer 450.000 huishoudens krijgen per 1 juli mogelijk te maken met een inkomensafhankelijke huurverhoging omdat zij meer verdienen dan 33.614 euro. Dat schrijft minister Blok (Wonen en Rijksdienst) in een brief aan de Tweede Kamer.

Kabinet investeert in Friese taal en cultuur

Friese en Nederlandse vlag

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft op maandag 22 april samen met gedeputeerde van de provincie Fryslân De Vries de Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur (BFTC) getekend. Hij deed dit mede namens de minister en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de ministers van Buitenlandse Zaken (BZ), Veiligheid en Justitie (VenJ), en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Benoeming secretaris-generaal bij het ministerie van BZK

Richard van Zwol

Drs. R. (Richard) van Zwol (1965) wordt secretaris-generaal bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ministerraad heeft besloten hem voor te dragen op voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst en minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 juli 2013.

Nieuwe burgemeester in Buren

Burgemeester

De heer J.A. (Jan) de Boer is benoemd tot burgemeester van Buren. De benoeming gaat in op 6 mei 2013.

Nieuwe burgemeester in Grave

Ambtsketting

De heer A.M.H. (Lex) Roolvink is benoemd tot burgemeester van Grave. De benoeming gaat in op 22 mei 2013.

Noord-Holland gaat agressie tegen werknemers met een publieke taak steviger aanpakken

Brandweerauto

De Veilige Publieke Taak-regio (VPT-regio) Noord-Holland gaat agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak steviger aanpakken. Hiertoe hebben minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de commissaris van de Koningin van de provincie Noord-Holland Remkes een convenant ondertekend op maandag 15 april. Het ministerie van BZK geeft de VPT-regio 100.000 euro om een plan van aanpak te ontwikkelen en uit te voeren.

Colofon

Turfmarkt 147, 2511 DP Den Haag
Postadres:
Postbus 20011, 2500 EA Den Haag

Deze nieuwsbrief verschijnt op maandag met nieuws- en persberichten van de afgelopen week. U kunt uw bestaande abonnement(en) opzeggen of wijzigen.
Heeft u vragen en/of opmerkingen over de nieuwsbrief? Stuur ons een email: internet@minbzk.nl

Heeft u vragen of opmerkingen over BZK of BZK-beleid? Stuur ons een e-mail.