< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nieuwsbrief ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

15 april 2013

Ontvang op maandag een overzicht van de belangrijkste nieuws- en persberichten van het ministerie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Nieuwe burgemeester in Hof van Twente

gemeentehuis182.jpg

Mevrouw drs. H.A.M. (Ellen) Nauta-van Moorsel MPM is benoemd tot burgemeester van Hof van Twente. De benoeming gaat in op 15 mei 2013.

Benoeming nieuw lid voor de Kiesraad

binnenhof_en_rijk.jpg

De heer P. (Peter) Castenmiller wordt voor vier jaar lid van de Kiesraad. De ministerraad heeft op voordracht van de Kiesraad besloten hem voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in op 1 juni 2013.

Plasterk wil overleg met VNG over stijging OZB

plasterk182.jpg

Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) vindt de stijging van de opbrengst van de Onroerende Zaak Belasting (OZB) met 3,86% te hoog. De gemeenten overschrijden daarmee de norm (2,7%) die daarvoor was gesteld: 3% minus de correctie in verband met de overschrijding in 2012. Alle gemeenten samen halen daarmee meer OZB op dan is toegestaan. Voor de minister is dat aanleiding voor bestuurlijk overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Daarmee reageert de minister op de vandaag bekend geworden cijfers van Coelo over de gemeentelijke lasten.

DigiD doorstaat Digistorm

digid.jpg

DigiD heeft de Digistorm, de twee maanden voor 1 april waarin Nederlanders hun belastingaangifte doen, goed doorstaan.

WoOn 2012: Meer mensen willen verhuizen

koophuizen_verhuur_182x138.jpg

De verhuiswens is groter dan ooit. In vergelijking met 2009 is het aantal mensen dat binnen twee jaar wil verhuizen toegenomen met 14 procent. Het fundament voor de woningmarkt is aanwezig. Dit blijkt uit het Woononderzoek Nederland 2012 (WoON) ‘Wonen in ongewone tijden’ dat vandaag is gepresenteerd in het ADO Stadion in Den Haag. Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) stelde tijdens de presentatie dat het onderzoek ‘Wonen in ongewone tijden’ laat zien dat de wereld verandert en dat de behoefte aan woningen verandert.

Akkoord over sociaal beleid Rijk getekend (met video)

arbeidsmarkt.jpg

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) en de vakbonden van rijksambtenaren (Abvakabo FNV, Ambtenarencentrum, CMHF en CNV Publieke Zaak) hebben een akkoord gesloten over het sociaal beleid bij reorganisaties. Vandaag, 11 april, hebben alle partijen hun handtekening gezet.

Colofon

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postadres:
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Nieuwsbrief van BZK

Deze nieuwsbrief verschijnt op maandag met nieuws- en persberichten van de afgelopen 2 weken.
U kunt uw bestaande abonnement(en) opzeggen of wijzigen.
Heeft u vragen en/of opmerkingen over de nieuwsbrief? Stuur ons een e-mail: internet@minbzk.nl

E-mail aan BZK

Heeft u vragen of opmerkingen over BZK of BZK-beleid? Stuur ons een e-mail.