< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nieuwsbrief ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Jaargang 2013, Nummer 12, 22 juli 2013

Ontvang op maandag een overzicht van de belangrijkste nieuws- en persberichten van het ministerie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Officiële publicaties van overheden gebundeld op internet

Internet

Zo’n 50 gemeenten gaan hun officiële besluiten en mededelingen op internet publiceren via een gezamenlijk systeem van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Alle waterschappen doen dit al een paar maanden. Met het systeem kan iedereen ook een seintje krijgen bij berichten over een bepaald onderwerp of over een bepaald gebied: wijk, woonplaats of regio.

Meer mantelzorgers kunnen bezwaar maken tegen inkomensafhankelijke huurverhoging

huurverhoging

De groep huurders met een of meer inwonende mantelzorger(s) die bezwaar kan maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging wordt uitgebreid. Een regeling daartoe is vandaag door minister Blok (Wonen) in de Staatscourant gepubliceerd.

Benoeming burgemeester Bergen op Zoom

burgemeester

Dr. F.A. Petter (Frank) wordt de nieuwe burgemeester van Bergen op Zoom. De ministerraad heeft op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten hem voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in op 1 september 2013.

Benoeming DG Werk ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie SZW

Drs. M.J. (Marcelis) Boereboom (1959) wordt directeur-generaal Werk bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De ministerraad heeft besloten hem voor te dragen op voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst in overeenstemming met minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De benoeming gaat in op 15 september 2013.

Benoeming ABD TOPConsultant

ministerie BZK

Drs. E.H. (Edmond) Wellenstein (63) wordt ABD TOPConsultant bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ministerraad heeft besloten hem voor te dragen op voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst in overeenstemming met minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 augustus 2013.

Eerste belangrijke stap voor fonds energiebesparing woningeigenaren gezet

ondertekening minister Blok (foto: Inge van Mill)

Minister Stef Blok (Wonen & Rijksdienst) en Rien Nagel (directeur Particulieren) namens Rabobank Nederland hebben een intentieovereenkomst getekend met als doel nog dit jaar een revolverend fonds voor energiebesparing voor woningbezitters te realiseren. Na een eerste inleg van het kabinet is de Rabobank onder voorwaarden bereid voor maximaal 150 miljoen euro mee te doen.

Nieuwe burgemeester in Lingewaard

ambtsketting burgemeester

Mevrouw M.H.F. Schuurmans-Wijdeven (Marianne) is benoemd tot burgemeester van Lingewaard. De benoeming gaat in op 26 september 2013.

Dirk van der Borg nieuwe burgemeester Molenwaard

burgemeester

De heer D.R. van der Borg (Dirk) is benoemd tot burgemeester van Molenwaard. De benoeming gaat in op 4 september 2013.

Michel Bezuijen nieuwe burgemeester van Rijswijk

burgemeester

M.J. Bezuijen (Michel) is benoemd tot burgemeester van Rijswijk. De benoeming gaat in op 16 september 2013.

Minister Blok raadpleegt belanghebbenden over soepeler verkoopregels woningcorporaties

huurwoningen

Minister Blok (Wonen) heeft een tiental organisaties gevraagd zich te buigen over een voorstel waarin de regels voor de verkoop van corporatiebezit worden versoepeld. De minister heeft de organisaties gevraagd binnen 4 weken te reageren op het conceptvoorstel.

Kabinet: overheidsparticipatie bij doe-democratie

Doe-democratie

Het kabinet beschouwt maatschappelijk initiatief en sociaal ondernemerschap – de zogeheten ‘doe-democratie’ – als een krachtige ontwikkeling die ruimte en vertrouwen moet krijgen. De initiatieven liggen bij burgers. De overheid past een bescheiden rol. Wel moet zij actief bijdragen aan de doe-democratie.

Colofon

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postadres:
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Nieuwsbrief van BZK

Deze nieuwsbrief verschijnt op maandag met nieuws- en persberichten van de afgelopen 2 weken.
U kunt uw bestaande abonnement(en) opzeggen of wijzigen.
Heeft u vragen en/of opmerkingen over de nieuwsbrief? Stuur ons een e-mail: internet@minbzk.nl

E-mail aan BZK

Heeft u vragen of opmerkingen over BZK of BZK-beleid? Stuur ons een e-mail.