< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nieuwsbrief ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

18 maart 2013

Ontvang op maandag een overzicht van de belangrijkste nieuws- en persberichten van het ministerie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Nieuw onderzoek elektronisch stemmen

stemmen

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) onderzoekt hoe elektronisch stemmen opnieuw in het stemlokaal kan worden ingevoerd. Daarnaast krijgen kiezers die buiten Nederland wonen, eerder en per e-mail, een nieuw model stembiljet toegestuurd.

Klokkenluiders wisten Adviespunt Klokkenluiders te vinden

klokkenluiders

In de eerste drie maanden van het bestaan van het Adviespunt Klokkenluiders namen 105 mensen contact op. Daarvan vroeg bijna 70 procent om een inhoudelijk advies. Een deel daarvan is te kwalificeren als klokkenluider en deze zaken heeft het adviespunt volop in behandeling.

Eerste Kamer stemt in met huurverhoging naar inkomen

huurverhoging naar inkomen

Verhuurders mogen vanaf 1 juli het inkomen een rol laten spelen bij de jaarlijkse huurverhoging. De Eerste Kamer heeft vanavond ingestemd met het wetsvoorstel dat dit regelt. Met de inkomensafhankelijke huurverhoging wil minister Blok (Wonen) de doorstroming bevorderen binnen de huurmarkt.

Benoemingen bij Raad van State

raad van state

De heer mr. L.A.D. Keus en de heer mr. R.F.B. van Zutphen worden staatsraad in buitengewone dienst bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hen voor benoeming voor te dragen.

Van Asseldonk wordt burgemeester Overbetuwe

ambtskettingburgemeester

Drs. A.S.F. van Asseldonk (Toon) wordt de nieuwe burgemeester van Overbetuwe. De benoeming gaat in op 5 april 2013.

Colofon

Turfmarkt 147, 2511 DP Den Haag

Postadres:
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Deze nieuwsbrief verschijnt op maandag met nieuws- en persberichten van de afgelopen week.

U kunt uw bestaande abonnement(en) opzeggen of wijzigen.
Heeft u vragen en/of opmerkingen over de nieuwsbrief? Stuur ons een email: internet@minbzk.nl

Heeft u vragen of opmerkingen over BZK of BZK-beleid?

Stuur ons een e-mail: internet@minbzk.nl