< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nieuwsbrief ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Jaargang 3, Nummer 12, 9 juli 2013

Ontvang op maandag een overzicht van de belangrijkste nieuws- en persberichten van het ministerie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Rijk vormt nieuwe functies voor mensen met arbeidsbeperking

ondertek_convenant_functies_arbeidsbeperkten182x138.jpg

De Rijksoverheid wil, vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, meer mensen in dienst nemen met een arbeidsbeperking. Om deze mensen een geschikt werkpakket te kunnen bieden, worden uit bestaande functies nieuwe functies gecreëerd. De Universiteit van Maastricht gaat het Rijk hierbij helpen.

Minister Plasterk (BZK) verhoogt subsidie Oorlogsgravenstichting structureel

plasterk182.jpg

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verhoogt de subsidie van de Oorlogsgravenstichting structureel met bijna 500.000 euro.

Europese Verordening bouwproducten 1 juli 2013 van kracht

energiebesparing.jpg

Bakstenen, isolatiemateriaal, leidingen, deuren en andere bouwproducten moeten bijdragen aan de realisatie van een veilig en gezond gebouw of huis. De Europese Verordening bouwproducten biedt daarvoor uniforme regels, ook als het gaat om de handel van bouwproducten binnen Europa. De verordening treedt per 1 juli 2013 volledig in werking.

Benoeming nieuwe leden Raad voor het Openbaar Bestuur

voorzittershamer.jpg

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mee ingestemd om per 1 juli 2013 vier nieuwe leden voor te dragen voor de Raad voor het openbaar bestuur.

Benoeming burgemeester Arnhem

ambtskettingburgemeester.jpg

De heer drs. H.J. (Herman) Kaiser wordt burgemeester van Arnhem. De ministerraad heeft op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten hem voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in op 19 augustus 2013.

Een kleinere Rijksoverheid, minder Rijksgebouwen

rijksdienst-182.jpg

De Rijksoverheid wordt kleiner en efficiënter. In de periode 2013-2020 neemt de werkgelegenheid bij het Rijk, als percentage van de totale werkgelegenheid in Nederland, af van 3,4% naar 3,0%. Ook gaat het Rijk steeds efficiënter om met Rijksgebouwen.

Nieuwe burgemeester in Westervoort

ambtskettingburgemeester.jpg

De heer drs. A.J. van Hout (Arend) is benoemd tot burgemeester van Westervoort. De benoeming gaat in op 6 september 2013.

Nieuwe burgemeester in Goeree-Overflakkee

ambtskettingburgemeester.jpg

Mevrouw mr. A. Grootenboer-Dubbelman (Ada) is benoemd tot burgemeester van Goeree-Overflakkee. Deze gemeente is ontstaan per 1 januari 2013 door samenvoeging van de gemeenten Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee. De benoeming gaat in op 3 september 2013

Wandelwerkbezoek minister Plasterk aan Zuid-Limburg

plasterk_bezoek_z-limburg182.jpg

Minister Plasterk bracht op 24 juni een werkbezoek aan Zuid-Limburg. Thema van de wandeling was grensoverschrijdende samenwerking. Tijdens een stevige wandeling van Heerlen naar Kerkrade werd de minister door betrokkenen bijgepraat over onderwerpen als grensoverschrijdende arbeidsmarkt, openbaar vervoer en buurttalenonderwijs.

Ook blinden kunnen bezwaar maken tegen inkomensafhankelijke huurverhoging

huurprijzen.jpg

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) gaat blinden toevoegen aan de groep chronisch zieken en gehandicapten die bezwaar kunnen maken tegen de inkomensafhankelijke hogere huurverhoging. Dat zei de minister tijdens een overleg met de Tweede Kamer.

Opening eerste Rijksoverheid Datacenter

datacenter182.jpg

Dinsdag 25 juni is in Amsterdam het eerste nieuwe Rijksoverheid  Datacenter geopend. Het Rijksoverheid Datacenter is gerealiseerd door Rijkswaterstaat en Dienst Justitiële Inrichtingen en is gehuisvest bij twee datacenters van Equinix. Deze behoren tot de meest duurzame ter wereld.

Leefbaarheid van wijken verbeterd

spelende_kinderen_stad.jpg

De leefbaarheid van de wijken in Nederland is in de periode tussen 1 januari 2010 en 1 januari 2012 licht verbeterd. Na een stagnatie tussen 2008 en 2010, wordt hiermee de eerder ingezette verbetering doorgezet. Het aantal inwoners dat in gebieden met leefbaarheidsproblemen woont is gedaald van 1.4 miljoen in 1998 via 900.000 in 2010 tot 800.000 op 1 januari 2012.

Meer mogelijkheden voor gemeenten om leefbaarheid wijken te verbeteren

leefomgeving-182.jpg

Het kabinet wil gemeenten meer bevoegdheden geven om woningzoekenden te weren in wijken waar de leefbaarheid ernstig onder druk staat. Dat staat in een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek, waarmee de ministerraad op voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst heeft ingestemd.

Kabinet brengt aantal politieke ambtsdragers bij provincies met een kwart terug

tweede_kamer.jpg

Het aantal provinciale statenleden en gedeputeerden wordt met 25% verminderd. Dit staat in het wetsvoorstel tot wijziging van de Provinciewet waarmee de ministerraad op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft ingestemd.

Benoeming directeur-generaal Rijksbegroting bij het ministerie van Financiën

binnenhof_en_rijk.jpg

Mevrouw drs. J.W. (Hanneke) Schuiling (1958) wordt directeur-generaal Rijksbegroting bij het ministerie van Financiën. De ministerraad heeft besloten haar voor te dragen op voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst in overeenstemming met minister Dijsselbloem van Financiën. De benoeming gaat in op 1 augustus 2013

Veilige wereld, veilig Nederland

rutte-182.jpg

'De dreigingen van vandaag trekken zich weinig aan van grenzen of dijken. Interne en externe veiligheid zijn niet meer van elkaar te scheiden. Wat in de wereld om ons heen gebeurt, raakt direct aan onze eigen veiligheid en onze welvaart.'

Geen onbelemmerde toegang tot internet en telefoon voor AIVD en MIVD

aivd-mivd-182.jpg

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) gebruiken het computerprogramma PRISM niet. De Nederlandse overheid kan niet 'zomaar' in gegevens van burgers, bedrijven en andere organisaties rondkijken.

Nieuwe burgemeester in Bussum

ambtskettingburgemeester.jpg

De heer mr. drs. H.W.M. (Henk) Heijman is benoemd tot burgemeester van Bussum. De benoeming gaat in op 2 juli 2013. 

Nieuwe burgemeester in Heemskerk

ambtskettingburgemeester.jpg

Mevrouw drs. A.E.H. (Mieke) Baltus is benoemd tot burgemeester van Heemskerk. De benoeming gaat in op 4 juli 2013.

Blok neemt rapport over arbeidsmarkt in krimpgebieden in ontvangst

arbeidsmarkt_in_krimpgebieden.jpg

Minister Stef Blok voor Wonen en Rijksdienst heeft vandaag het OESO rapport “Demographic change in the Netherlands: strategies for resilient labour markets” in ontvangst genomen. De overhandiging vond plaats op een congres over het versterken van de arbeidsmarkt en de economie in gebieden met een krimpende beroepsbevolking.

Minister Blok stuurt varianten rond verhuurderheffing naar parlement

huurwoningen.jpg

Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst heeft vandaag de brief aan de Tweede en Eerste Kamer gestuurd, waarin hij op hun verzoek verschillende varianten rond de verhuurderheffing voor woningcorporaties en andere verhuurders heeft uitgewerkt. Het gaat om drie varianten waarin een andere grondslag wordt gebruikt en vier varianten waarin een mogelijke investeringsaftrek is uitgewerkt.

Stemmen wordt eenvoudiger voor Nederlandse kiezers in het buitenland

tweede_kamer.jpg

Nederlandse kiezers die in het buitenland wonen worden permanent opgenomen in een kiezersregister. Daarna krijgen zij automatisch hun stembescheiden toegestuurd. Hiermee wordt het eenvoudiger voor ze om te stemmen.

Nieuwe Leegstandwet op 1 juli van kracht

eerste-kamer-182.jpg

Het wordt voor woningbezitters eenvoudiger om een te koop staande woning tijdelijk te verhuren. De huurprijs is vrij overeen te komen tussen de eigenaar-verhuurder en tijdelijk huurder en is niet langer gebonden aan een maximale huursom.

Nieuwe burgemeester in Nuth

ambtskettingburgemeester.jpg

Mevrouw D.H. (Désirée) Schmalschläger is benoemd tot burgemeester van Nuth. De benoeming gaat in op 27 juni 2013.

Nieuwe burgemeester in Roerdalen

ambtskettingburgemeester.jpg

Mevrouw mr. M.D. (Monique) de Boer-Beerta is benoemd tot burgemeester van Roerdalen. De benoeming gaat in op 1 juli 2013.

Nieuwe burgemeester in Houten

ambtskettingburgemeester.jpg

De heer W.M. (Wouter) de Jong is benoemd tot burgemeester van Houten. De benoeming gaat in op 2 juli 2013. 

Nieuwe burgemeester in Sluis

ambtskettingburgemeester.jpg

Mevrouw mr. A.M.M. (Annemiek) Jetten MSc is benoemd tot burgemeester van Sluis. De benoeming gaat in op 1 juli 2013.

Kabinet heft plusregio’s op

tweede_kamer.jpg

Het kabinet maakt een einde aan de zogenaamde Wgr-plusregio’s, verplichte samenwerkingsverbanden die direct vanuit het Rijk worden gesubsidieerd. Vrijwillige samenwerking blijft mogelijk. De belangrijkste taak – verkeer en vervoer – wordt belegd bij de provincie.

Samenvoeging provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht biedt kansen

17062013persconf_noordvleugel-182.jpg

De samenvoeging van Flevoland, Noord-Holland en Utrecht biedt kansen om effectiever en efficiënter te kunnen werken, bijvoorbeeld bij grensoverschrijdende vraagstukken. Ook kan er flink op de kosten worden bespaard. De samenvoeging levert in ieder geval jaarlijks een besparing op die kan oplopen tot € 70 miljoen.

Oproep: 'Versnellen huisvesting arbeidsmigranten'

arbeidsmigranten.jpg

Platform31 zoekt nieuwe experimentpartners die zich bezig houden met de huisvesting van arbeidsmigranten.

Colofon

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postadres:
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Nieuwsbrief van BZK

Deze nieuwsbrief verschijnt op maandag met nieuws- en persberichten van de afgelopen 2 weken.
U kunt uw bestaande abonnement(en) opzeggen of wijzigen.
Heeft u vragen en/of opmerkingen over de nieuwsbrief? Stuur ons een e-mail: internet@minbzk.nl

E-mail aan BZK

Heeft u vragen of opmerkingen over BZK of BZK-beleid? Stuur ons een e-mail.