< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nieuwsbrief ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Jaargang 3, Nummer 10, 27 mei 2013

Ontvang op maandag een overzicht van de belangrijkste nieuws- en persberichten van het ministerie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Contact met overheid zoveel mogelijk digitaal

Contact met overheid zoveel mogelijk digitaal

Zoveel mogelijk digitaal, zo weinig mogelijk papier meer. Wie iets met de overheid wil regelen, doet dat over vier jaar bij voorkeur elektronisch. De overheid schaft het contact met burgers en bedrijven via papieren formulieren en brieven zoveel mogelijk af. Dat schrijft minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) aan de Tweede Kamer.

Benoemingen bij Raad van State

Raad van State

De heer mr. H. (Herman) Bolt en de heer mr. H.C.P. (Hans) Venema worden staatsraad in buitengewone dienst bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hen voor benoeming voor te dragen.

Nieuwe burgemeester in Boxtel

Benoeming burgemeester

M. Buijs (Mark) is benoemd tot burgemeester van Boxtel. De benoeming gaat in op 1 juni 2013.

Nieuwe burgemeester Aalsmeer

Benoeming burgemeester

Mevrouw J. (Jobke) Vonk-Vedder is benoemd tot burgemeester van Aalsmeer. De benoeming gaat in op 4 juni 2013.

De Rijksdienst bezuinigt door bundelen taken

Rijksdienst

De huidige economische omstandigheden vereisen dat ook de Rijksdienst de broekriem aanhaalt. Aan de andere kant verwachten burgers en bedrijven dat het Rijk een goede, betrouwbare en solide overheid blijft die moet inspelen op de veranderende omstandigheden.

Monitor brengt ontwikkeling in krimpgebieden in beeld

Demowijzer

Om de gevolgen van de bevolkingsdaling in delen van Nederland in beeld te brengen, is eenĀ  monitor ontwikkeld: de Demowijzer. Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft de Demowijzer aan de Tweede Kamer aangeboden.

DigiD's voor Nederlanders in het buitenland

Loket

Nederlanders die in het buitenland wonen, kunnen vanaf nu bij een aantal balies in Nederland terecht om een DigiD aan te vragen. Wie zich meldt met een geldig Nederlands reisdocument en een burgerservicenummer kan ter plekke een DigiD regelen. De aanvrager krijgt een activeringscode aan de balie en een toegangscode per sms.

Nieuwe burgemeester in Albrandswaard

benoeming burgemeester

De heer drs. H. (Hans) Wagner is benoemd tot burgemeester van Albrandswaard. De benoeming gaat in op 17 juni 2013.

Nieuwe burgemeester in Zwijndrecht

benoeming burgemeester

De heer drs. D.J. (Dominic) Schrijer is benoemd tot burgemeester van Zwijndrecht. De benoeming gaat in op 27 mei 2013.

Benoeming bij Raad van State

Raad van State

De heer mr. F.M. (Frits) de los Santos Goedgedrag wordt staatsraad in buitengewone dienst bij de Afdeling advisering van de Raad van State.

Programma Veilige Publieke Taak wordt voortgezet

ambulance

Verbaal en fysiek geweld tegen mensen die een publieke taak vervullen moet worden bestreden. Dat kan door straffen, maar ook door een structurele aanpak en dat laatste beoogt het programma Veilige Publieke Taak (VPT). Dat wordt tot 2017 voortgezet en heeft in de tweede helft van 2012 op alle hoofdlijnen voortgang geboekt.

Colofon

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postadres:
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Nieuwsbrief van BZK

Deze nieuwsbrief verschijnt op maandag met nieuws- en persberichten van de afgelopen 2 weken.
U kunt uw bestaande abonnement(en) opzeggen of wijzigen.
Heeft u vragen en/of opmerkingen over de nieuwsbrief? Stuur ons een e-mail: internet@minbzk.nl

E-mail aan BZK

Heeft u vragen of opmerkingen over BZK of BZK-beleid? Stuur ons een e-mail.