< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nieuwsbrief ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

2 april 2013

Ontvang op maandag een overzicht van de belangrijkste nieuws- en persberichten van het ministerie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Nationaal Brandveiligheidscongres: ‘Vat op brandveiligheid’

Nationaal Brandveiligheidscongres: ‘Vat op brandveiligheid’

Het 7e Nationaal Brandveiligheidscongres 2013 vindt plaats op donderdag 18 april in congrescentrum CineMec in Ede. Thema is dit keer ‘Vat op brandveiligheid: werken met scenario’s’.

Extern toezicht woningcorporaties volledig bij Rijk

Extern toezicht woningcorporaties volledig bij Rijk

Het externe toezicht op woningcorporaties wordt volledig ondergebracht bij het Rijk. Daartoe gaat het Rijk naast het toezicht dat zij al houdt  op de volkshuisvestelijke prestaties ook het financieel toezicht op zich nemen. De rol van de huidige financieel toezichthouder, het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV) wordt beperkt tot het saneren van woningcorporaties en het organiseren van projectsteun.  Dat schrijft minister Blok (Wonen) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Tijdelijke verhuur bij leegstand gebouwen en woningen makkelijker

Tijdelijke verhuur bij leegstand gebouwen en woningen makkelijker

Eigenaren kunnen naar verwachting nog voor de zomer hun te koop staande woningen makkelijker tijdelijk verhuren doordat de huurprijs wordt vrijgegeven. Ook mogen leegstaande woningen onder voorwaarden meer dan éénmaal tijdelijk worden verhuurd. De Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met het voorstel van minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst) om de Leegstandwet daarvoor te verruimen.

Nieuwe burgemeester in Landerd

Nieuwe burgemeester in Landerd

De heer M.C. (Marnix) Bakermans is benoemd tot burgemeester van Landerd. De benoeming gaat in op 1 april 2013. 

Minister Blok en vakbonden eens over sociaal beleid Rijk

Minister Blok en vakbonden eens over sociaal beleid Rijk

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) en de vakbonden van rijksambtenaren (Abvakabo FNV, Ambtenarencentrum, CMHF en CNV Publieke Zaak) hebben een onderhandelaarsakkoord gesloten over het sociaal beleid bij reorganisaties. Het akkoord is van belang omdat het verkleinen van de rijksdienst tot grote reorganisaties leidt, zoals bij de Dienst Justitiële Inrichtingen en Rijkswaterstaat.

Kabinet wil meer aandacht voor publieke belangen bij privatisering en verzelfstandiging

Kabinet wil meer aandacht voor publieke belangen bij privatisering en verzelfstandiging

Het kabinet wil dat bij privatiseringen en verzelfstandigingen van overheidsdiensten explicieter en vollediger wordt gekeken naar de publieke belangen. Bij toekomstige privatiseringen en verzelfstandigingen zal het door de Eerste Kamer voorgestelde besliskader worden gebruikt als checklist voor het tijdig en adequaat informeren van het parlement. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst.

Burgemeester mag weten wie er een lintje heeft

Burgemeester mag weten wie er een lintje heeft

Gemeenten krijgen toch te horen wie van hun inwoners een koninklijke onderscheiding heeft. Ze kunnen die inwoners dan uitnodigen voor bijzondere evenementen, bijvoorbeeld op of rond de troonswisseling op 30 april.

Overheid blijft punt-nl op internet gebruiken

Overheid blijft punt-nl op internet gebruiken

De Nederlandse overheden zullen geen gebruik gaan maken van de uitgang “.overheidnl” aan het einde van hun domeinnamen op internet. Nederland trekt de reservering van dit “generieke top level domain” in. Het Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en verschillende diensten van de overheid blijven het bekende punt-nl (“.nl”) gebruiken, tenzij zij zelf iets anders hebben aangevraagd.

Plasterk erkent Elfstedenkruisje als onderscheiding

Plasterk erkent Elfstedenkruisje als onderscheiding

Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft besloten het Elfstedenkruisje te erkennen als officiële onderscheiding. Het kruisje wordt uitgereikt door de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden aan iedereen die de Elfstedentocht volgens de regels en binnen de tijd heeft uitgeschaatst. Al op 30 april a.s. mag het kruisje worden gedragen.

Studenten slagen niet in legale hackpoging

Studenten slagen niet in legale hackpoging

Studenten van de Academie voor ICT en Media van de Haagse Hogeschool zijn er niet in geslaagd de beveiliging te breken van computers van de gemeente Haarlemmermeer en van Logius, een onderdeel van het ministerie van BZK dat onder meer DigiD beheert.

Plasterk mailt naar wethouders: parkeervergunningen kunnen makkelijker

Plasterk mailt naar wethouders: parkeervergunningen kunnen makkelijker

Per e-mail heeft minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) vandaag 160 wethouders opgeroepen het aanvragen en veranderen van een parkeervergunning in hun gemeente makkelijker te maken: niet aan het loket, maar via internet.

Colofon

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postadres:
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Nieuwsbrief van BZK

Deze nieuwsbrief verschijnt op maandag met nieuws- en persberichten van de afgelopen 2 weken.
U kunt uw bestaande abonnement(en) opzeggen of wijzigen.
Heeft u vragen en/of opmerkingen over de nieuwsbrief? Stuur ons een e-mail: internet@minbzk.nl

E-mail aan BZK

Heeft u vragen of opmerkingen over BZK of BZK-beleid? Stuur ons een e-mail.