< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nieuwsbrief ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

14 januari 2013

Ontvang op maandag een overzicht van de belangrijkste nieuws- en persberichten van het ministerie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Tjapko Poppens burgemeester in Wijk bij Duurstede

Burgemeestersbenoeming

Ir. T.R. (Tjapko) Poppens is benoemd tot burgemeester van Wijk bij Duurstede. De benoeming gaat in op 20 december 2012.

Pieter Heiliegers burgemeester in gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Burgemeestersbenoeming

P.J. (Pieter) Heiliegers is benoemd tot burgemeester van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De benoeming gaat in op 1 februari 2013.

Komende jaren blijven investeren in integer bestuur

Investeren in integer bestuur

Het blijft nodig dat overheden aandacht besteden aan de integriteit van hun bestuur en hun medewerkers. De afgelopen jaren is er al veel verbeterd: het integriteitsbeleid is schriftelijk vastgelegd, het maakt onderdeel uit van het personeelsbeleid, en de gedragscode integriteit en de ambtseed zijn overal ingevoerd. Maar het kan nog beter in de uitvoering.

Nieuwe burgemeesters in Achtkarspelen, Brunssum en Harderwijk

Burgemeestersbenoeming

G. (Gerben) Gerbrandy is benoemd tot burgemeester van Achtkarspelen. De benoeming gaat in op 14 januari 2013.

Plasterk bezoekt Molenwaard

Minister Plasterk in gesprek met twee jonge burgers

Minister Plasterk bezocht op maandag 10 december de nieuwe Zuid-Hollandse gemeente Molenwaard, die op 1 januari 2013 ontstaat uit een fusie tussen de gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw Lekkerland. Molenwaard is vanaf medio 2014 bovendien de eerste Nederlandse gemeente zonder gemeentehuis.

Benoemingen bij Raad van State

Raad van State

Mevrouw mr. C.M. Wissels en de heer mr. R.J.J.M. Pans worden staatsraad in de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De heer mr. R.J.G.M. Widdershoven wordt daar staatsraad in buitengewone dienst.

Kabinet versoepelt hypotheekvoorwaarden starters

Starters op de woningmarkt

Het kabinet heeft besloten tot het versoepelen van de hypotheekvoorwaarden voor starters met perspectief op een inkomensstijging. Dit betekent dat starters die binnen enkele maanden of jaren een verhoging van het salaris verwachten een ruimere hypotheek kunnen krijgen. De maatregel gaat in per 1 januari 2013. Dit schrijven de ministers Dijsselbloem van Financiën en Blok voor Wonen en Rijksdienst in een brief aan de Tweede Kamer.

Benoeming Algemene Rekenkamer

Algemene Rekenkamer

Drs. A.P. (Arno) Visser wordt lid van het College van de Algemene Rekenkamer.

Benoeming bij ABD Topconsult

Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Veiligheid en Justitie

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst om de heer drs. J.W. (Jan Willem) Holtslag (64) per 1 januari 2013 voor één dag per week te benoemen als lid van ABD Topconsult.

Betere aansluiting zelfstandige bestuursorganen op bedrijfsvoering Rijk

Bedrijfsvoering

Het kabinet wil een betere aansluiting van de zelfstandige bestuursorganen op de bedrijfsvoering van het Rijk.

Benoeming inspecteur-generaal NVWA

Harry Paul

De ministerraad heeft besloten de heer dr. ir. H. (Harry) Paul MPA (51) voor te dragen voor benoeming tot inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bij het ministerie van Economische Zaken.

Verhuurderheffing voorlopig tot 2013 beperkt

Verhuurderheffing

De ministerraad heeft ingestemd met een wetswijziging van minister Blok om de Wet verhuurderheffing tot 2013 te beperken. De Eerste Kamer heeft daar bij de behandeling deze week om gevraagd. Het wetsvoorstel zal in werking treden na behandeling in de Staten-Generaal en terugwerken tot 1 januari 2013. De heffing voor de jaren 2014 en later wordt in een afzonderlijk wetsvoorstel geregeld.

Nieuwe wet van kracht per 1 januari 2013: inkomens in publieke sector aan banden

Inkomens in publieke sector aan banden

Mensen met een topfunctie in de (semi)publieke sector mogen vanaf 1 januari 2013 niet meer verdienen dan 130 procent van het salaris van een minister. De wet die dat regelt (Wet Normering Topinkomens, WNT) is vandaag van kracht geworden.

Aantal topinkomens (semi)publieke sector gestegen, salarissen lager

Topinkomens

In 2011 waren er in de (semi)publieke sector 2.651 mensen die meer verdienden dan 193.000 euro. Boven die grens is openbaarmaking verplicht. Gemiddeld lag hun salaris op 218.783 euro.

Laat u niet zomaar kopiëren. Voorkom fraude met een kopie van uw identiteitsbewijs

Identiteitsbewijs

Steeds meer organisaties vragen om een kopie van uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument. Bijvoorbeeld als u een huurcontract of telefoonabonnement afsluit. Er zijn mensen die misbruik maken van deze kopieën. U kunt dit misbruik tegengaan.

Colofon

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Schedeldoekshaven 200, 2511 EZ Den Haag
Postadres:
Postbus 20011, 2500 EA Den Haag

Nieuwsbrief van BZK

Deze nieuwsbrief verschijnt op maandag met nieuws- en persberichten van de afgelopen week. U kunt uw bestaande abonnement(en) opzeggen of wijzigen.
Heeft u vragen en/of opmerkingen over de nieuwsbrief? Stuur ons een email: internet@minbzk.nl

E-mail aan BZK

Heeft u vragen of opmerkingen over BZK of BZK-beleid? Stuur ons een e-mail.