< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nieuwsbrief ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

30 januari 2013

Ontvang op maandag een overzicht van de belangrijkste nieuws- en persberichten van het ministerie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Commissie Hoekstra adviseert over aanpassingen toezicht woningcorporaties

koophuizen_verhuur_182x138.jpg

Het kabinet bekijkt welke rol de adviezen van de commissie Hoekstra over het toezicht op de woningcorporaties kunnen spelen bij de aangekondigde wijzigingen van de Woningwet. Dat schrijft minister Blok bij het eindverslag van de commissie dat hij vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Campagne tegen identiteitsfraude

paspoort.jpg

“Laat u niet zomaar kopiëren”. Met dat motto voert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vanaf vandaag een campagne tegen identiteitsfraude. Wie ergens een kopietje van zijn paspoort, identiteitskaart of rijbewijs achterlaat, moet dat niet zomaar doen. Om misbruik te voorkomen, is het verstandig erop te zetten waar het voor is, met datum. Het burgerservicenummer kan onleesbaar gemaakt worden, zowel op het document als in de strook cijfers onderaan, als het verstrekken van het nummer niet wettelijk verplicht is.

Minister Blok stuurt aanpak scheefwonen naar parlement

deurbellen.jpg

Verhuurders mogen vanaf 1 juli de huren verhogen met maximaal de inflatie plus 1,5%. Daar bovenop mag voor huishoudens tussen de € 33.614 en € 43.000 de huur met nog eens 1% omhoog. Voor huishoudens boven de € 43.000 is dat 5%. De voorstellen voor deze inkomensafhankelijke huurverhoging zijn vandaag door minister Blok (Wonen) naar de Tweede en Eerste Kamer gestuurd.

Anton Barske nieuwe burgemeester Gorinchem

ambtskettingburgemeester.jpg

Met ingang van 2 april 2013 is drs. A.C. (Anton) Barske benoemd tot burgemeester van de gemeente Gorinchem.

Slachtoffer centraler in aanpak agressie tegen werknemers met een publieke taak

afzetlint.jpg

Naast een snelle en effectieve strafrechtelijke aanpak van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak, zijn goede ondersteuning van- en informatievoorziening aan de slachtoffers door politie en Openbaar Ministerie (OM) cruciaal voor een succesvolle aanpak.

Datacenter Haagse vierkante kilometer in Rijswijk

toetsenbord.jpg

SSC-ICT heeft in samenwerking met de Rijksgebouwendienst een locatiekeuze gemaakt voor het nieuwe datacenter voor de Haagse vierkante kilometer. De keuze is gevallen op het Rijksbedrijvencentrum op het bedrijfsterrein Plaspoelpolder te Rijswijk. Het betreft hier een bestaand overheidspand, dat al in gebruik is voor bedrijfsmatige werkzaamheden, opslag en depot. Na toetsing op technische, bouwkundige en omgevingsaspecten is dit pand geschikt bevonden. Het nieuwe datacenter Haagse vierkante kilometer komt in een deel van dit pand. De huidige gebruikers kunnen ook in het pand blijven werken.

Ruimte voor investeringen door financieel akkoord Rijk en medeoverheden

geld-100euro.jpg

Het kabinet heeft met de voorzitters van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW) een onderhandelaarsakkoord bereikt over diverse financiële maatregelen en ambities die voortvloeien uit het Regeerakkoord. Hiermee blijft er de komende jaren ruimte voor lokale investeringen. Het akkoord omvat de bijdrage van de decentrale overheden aan het terugdringen van het begrotingstekort, de introductie van verplicht schatkistbankieren en het in stand houden van het BTW-compensatiefonds.

Kabinet overlegt over decentralisaties met VNG, IPO en Unie van Waterschappen

binnenhof_en_rijk.jpg

Het kabinet heeft 28 januari 2013 overleg gevoerd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW). In dat overleg is in goede sfeer een eerste keer overleg gevoerd over de grote decentralisaties uit het regeerakkoord.

Lokale regeldruk aangepakt

archiefmappen.jpg

Regionale ambassadeurs gaan aan de slag met het afschaffen van onnodige lokale regels. Ze inventariseren welke landelijke regels op lokaal niveau voor ergernis zorgen en mogelijk afgeschaft of versoepeld kunnen worden. Ook bekijken ze welke regels eenvoudiger kunnen worden zodat ondernemers en burgers er minder last van hebben.

Colofon

Schedeldoekshaven 200, 2511 EZ Den Haag
Postadres:
Postbus 20011, 2500 EA Den Haag

Deze nieuwsbrief verschijnt op maandag met nieuws- en persberichten van de afgelopen week. U kunt uw bestaande abonnement(en) opzeggen of wijzigen.
Heeft u vragen en/of opmerkingen over de nieuwsbrief? Stuur ons een email: internet@minbzk.nl

Heeft u vragen of opmerkingen over BZK of BZK-beleid? Stuur ons een e-mail.