< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nieuwsbrief ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

12 februari 2013

Ontvang op maandag een overzicht van de belangrijkste nieuws- en persberichten van het ministerie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Commissie Hoekstra adviseert over aanpassingen toezicht woningcorporaties

Commissie Hoekstra adviseert over aanpassingen toezicht woningcorporaties

Het kabinet bekijkt welke rol de adviezen van de commissie Hoekstra over het toezicht op de woningcorporaties kunnen spelen bij de aangekondigde wijzigingen van de Woningwet. Dat schrijft minister Blok bij het eindverslag van de commissie dat hij vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Plasterk bezoekt Caribisch deel van het Koninkrijk

Plasterk bezoekt Caribisch deel van het Koninkrijk

Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) bezoekt van zaterdag 19 januari tot en met zaterdag 26 januari het Caribisch deel van het Koninkrijk. Op zijn kennismakingsreis doet de minister de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten aan. Ook bezoekt hij Bonaire, Saba en Sint Eustatius, de eilanden die onderdeel zijn van Nederland.

Ruimte voor investeringen door financieel akkoord Rijk en medeoverheden

Ruimte voor investeringen door financieel akkoord Rijk en medeoverheden

Het kabinet heeft met de voorzitters van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW) een onderhandelaarsakkoord bereikt over diverse financiële maatregelen en ambities die voortvloeien uit het Regeerakkoord.

Kabinet overlegt over decentralisaties met VNG, IPO en Unie van Waterschappen

Kabinet overlegt over decentralisaties met VNG, IPO en Unie van Waterschappen

Het kabinet heeft 28 januari 2013 overleg gevoerd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW). In dat overleg is in goede sfeer een eerste keer overleg gevoerd over de grote decentralisaties uit het regeerakkoord.

Lokale regeldruk aangepakt

Lokale regeldruk aangepakt

Regionale ambassadeurs gaan aan de slag met het afschaffen van onnodige lokale regels. Ze inventariseren welke landelijke regels op lokaal niveau voor ergernis zorgen en mogelijk afgeschaft of versoepeld kunnen worden. Ook bekijken ze welke regels eenvoudiger kunnen worden zodat ondernemers en burgers er minder last van hebben.

Minister Plasterk lanceert de RegioAtlas

Minister Plasterk lanceert de RegioAtlas

Minister Plasterk heeft vandaag de RegioAtlas gelanceerd. Hij deed dit op de bestuurdersconferentie van de provincie Gelderland over regionale samenwerking. De RegioAtlas biedt bestuurders, beleidsmedewerkers en burgers een gebruiksvriendelijk instrument dat inzicht verschaft in de bestuurlijke inrichting van Nederland.

Plasterk start gesprekken bestuurlijke fusie Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

Plasterk start gesprekken bestuurlijke fusie Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

Op maandag 4 februari start minister Plasterk (Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties) in Haarlem met een reeks bijeenkomsten voor bestuurders, politici, inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties over het kabinetsplan voor een bestuurlijke fusie van Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Op 4 februari spreekt Plasterk in de ochtend met Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, in de middag spreekt hij met Provinciale Staten.

Gewoon hondenbelasting blijven betalen

Gewoon hondenbelasting blijven betalen

Gemeenten kunnen voorlopig gewoon hondenbelasting blijven heffen en hondeneigenaren moeten blijven betalen. Een uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch verandert daar niets aan; de zaak krijgt namelijk een vervolg in cassatie bij de Hoge Raad.

Loon van ministers per persoon openbaar

Loon van ministers per persoon openbaar

De salarissen van individuele ministers en staatssecretarissen worden openbaar.  Alleen gegevens die kunnen wijzen op hun beveiliging blijven geheim. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stuurt hierover een brief aan de Tweede Kamer. De ministerraad heeft daarmee ingestemd.

Betere controle op adresgegevens

Betere controle op adresgegevens

Nog dit jaar kan iedereen zijn gegevens in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) op internet controleren en laten verbeteren. Ook komen er acties om mensen op te sporen die waarschijnlijk nog wel in Nederland zijn, maar waarvan niet bekend is waar. Gemeenten, de Belastingdienst en de uitkeringsinstantie UWV kunnen door het uitwisselen van hun gegevens de adressen van inwoners up to date krijgen.

Blok in gesprek met D66, CU en SGP over woningmarkt

Blok in gesprek met D66, CU en SGP over woningmarkt

Minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst) voert gesprekken met D66, de ChristenUnie en de SGP over maatregelen voor de woningmarkt. Met het CDA heeft hij hierover geen overeenstemming bereikt.

Colofon

Turfmarkt 147, 2511 DP Den Haag
Postadres:
Postbus 20011, 2500 EA Den Haag

Deze nieuwsbrief verschijnt op maandag met nieuws- en persberichten van de afgelopen week. U kunt uw bestaande abonnement(en) opzeggen of wijzigen.
Heeft u vragen en/of opmerkingen over de nieuwsbrief? Stuur ons een email: internet@minbzk.nl

Heeft u vragen of opmerkingen over BZK of BZK-beleid? Stuur ons een e-mail.