< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

4 oktober 2017

Over precies 1 jaar, op 4 oktober 2018, vindt de zevende editie van de Innovation Expo 2018 (IE2018) plaats. Er wordt al hard gewerkt aan de voorbereiding. De afgelopen tijd zijn belangrijke stappen gezet. In deze nieuwsbrief special informeren wij u over de laatste ontwikkelingen rond de Innovation Expo 2018: waarom we voor de titel ‘Global challenges, Dutch solutions’ hebben gekozen, belangrijke informatie over de doelstellingen en ambities van de IE2018 in een verhaal en figuur, waar en wanneer de Expo plaatsvindt en hoe we het komende jaar de meest spraakmakende innovaties gaan verzamelen.

Innovation Expo 2018 Global challenges, Dutch solutions

Innovaties verder brengen, doorbraken realiseren en daarmee bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen waar we in ons land en in de wereld voor staan. Dat is de ambitie van de Nederlandse overheid met de Innovation Expo 2018 (IE2018). Bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden ontmoeten elkaar op 4 oktober 2018 in de RDM Onderzeebootloods in Rotterdam. Op de Innovation Expo beleven we met al onze zintuigen de mooiste innovaties. De dag staat in het teken van nieuwe ontmoetingen en het afsluiten van concrete deals en convenanten. Alle bezoekers, uit Nederland en buitenland, werken op die dag samen aan het versnellen van innovaties. 

 
We zijn nu al aan de slag om Nederlandse oplossingen dichterbij te brengen. We werken voor én na 4 oktober 2018 samen met andere evenementen en organisaties om de meest interessante innovaties gezamenlijk te versnellen. We helpen elkaar – en daarmee Nederland en de wereld – een stap verder. Na 4 oktober 2018 geven we het estafettestokje weer door aan Innovation Expo 2020 en zetten daarmee onze traditie van innovatie voort.
Lees hier meer over het verhaal van de Innovation Expo 2018

IE2018 in beeld

Onderstaand figuur geeft de titel en het verhaal nog een keer grafisch weer.

Locatie IE2018: Rotterdamse Droogdok Maatschappij Onderzeebootloods

De RDM Onderzeebootloods ligt in Rotterdam Zuid, het deel van stad dat volop in ontwikkeling is en inzet op innovaties.

Het RDM-terrein zelf ademt innovatie, want het Innovationdock en de techniektak van het Albedacollege zijn hier ook gevestigd. Daarnaast is het Havenbedrijf natuurlijk nog volop zichtbaar op het terrein. De robuuste, industriële, waterrijke omgeving en de grootsheid van de loods maakt de Onderzeebootloods de perfecte locatie voor de IE2018. De binnen- en buitenruimte biedt alle ruimte om innovaties echt te beleven én om op veel manieren met elkaar in gesprek te gaan. Want deals sluiten, ontmoeten en innovaties beleven staan centraal op deze IE. 

Foto: RDM Events


Foto: RDM Events

Hoe werkt deelnemen aan de Innovation Expo 2018?

Het projectteam van de IE2018 gaat in gesprek met overheden, bedrijven, maatschappelijke instellingen en kennisinstellingen om tot een mooi pallet van innovaties te komen die Nederlandse oplossingen bieden voor de grote maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan. Tot 1 december 2017 voeren we het gesprek hierover met diverse (innovatie)netwerken en koepels van het bedrijfsleven. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan de topsectoren, kennisinstellingen, Dutch Sustainable Growth Coalition, gemeenten, etc.. Na 1 december start de fase waarbij we in gesprek gaan met mogelijke exposanten.   

We zoeken spraakmakende innovaties van publiek private samenwerkingen op de gebieden van circulaire economie, energie, water, mobiliteit, de gebouwde omgeving, voedsel, gezondheid en sleuteltechnologiën. De innovaties die we selecteren voor de grote expositie zijn aansprekend te maken als een échte experience en hebben een voorbeeldwerking.


Wilt u nu vast in contact met ons komen? Het projectteam is te bereiken via: IE2018@minienm.nl

Colofon

De Innovation Expo is een initiatief van de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Buitenlandse Zaken

Contact: IE2018@minienm.nl