< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

24 augustus 2017

Het einde van de zomer is in zicht. Voor de Innovatie-estafette betekent dit dat de Innovation Expo opnieuw een stap dichterbij is gekomen. De voorbereidingen zijn in volle gang. Zo is er een programmaraad aangesteld, die we in deze nieuwsbrief aan u voorstellen. De rest van innoverend Nederland zit ook niet stil. Op 7 september vindt bijvoorbeeld Making Waves plaats, een uniek evenement op de Afsluitdijk. En het Nederlandse bedrijf Ampyx Power geeft het goede voorbeeld. Zij wekken energie op in de lucht en veroveren daarmee Europa.

Programmaraad Innovation Expo 2018 is klaar voor de start

Vertegenwoordigers van bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden hebben zich verenigd in een programmaraad die de organisatie van de Innovation Expo van advies zal voorzien. Lees meer

Versnellingssessies tijdens Making Waves helpen innovatoren

Wat mis je en wat heb je nodig om je innovatie verder te brengen? Making Waves organiseert tijdens een uniek evenement op de Afsluitdijk versnellingssessies, waar aan meer dan 30 innovatoren deze vragen gesteld worden en partijen bijeengebracht worden. Zo kunnen innovatoren uit de ‘valley of death’ komen en hun innovatie écht verder brengen. Lees meer

Innovatie spreekt: Lot van Hooijdonk

Lot van Hooijdonk is wethouder in de gemeente Utrecht, ze heeft onder andere verkeer en mobiliteit, duurzaamheid en milieu in haar portefeuille. 'Voor energietransitie hebben we innovatie nodig, op de techniek, maar ook hoe is het te financieren, hoe doen we het met het gedrag en de psychologie. Het móet van innovatie komen.' Lees meer

Buurtstroom: Samen met de buren investeren in zonne-energie

Een project waar Lot van Hooijdonk in Utrecht bij betrokken is, is Buurtstroom. Dit project brengt buren bij elkaar die samen willen investeren in zonne-energie. Ook als je geen geschikt dak hebt voor zonnepanelen dan helpt Buurtstroom om hier toch in te investeren. Lees meer

Nederlands vliegwind-bedrijf verovert Europa

De innovatieve vliegwind-technologie van het Nederlandse bedrijf Ampyx Power slaat aan in Europa. Het bedrijf gaat samenwerken met de Duitse energiereus E.ON. Dit moet leiden tot een test- en demonstratiesite in het dunbevolkte noordwesten van Ierland. Lees meer

Colofon

De Innovatie-estafette is een initiatief van de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Buitenlandse Zaken

Contact: ie2018@minienm.nl