< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

14 december 2017

Bent u één van de vormgevers van het nieuwe Nederland? Biedt uw innovatie een oplossing voor een grote maatschappelijke opgave? De Innovation Expo geeft op 4 oktober 2018 innovaties een (internationaal) podium. Lees in deze nieuwsbrief hoe u uw innovatie kunt aanmelden en laat u inspireren door één van de innovaties van de vorige Expo: Sunfloat.

 

Vanaf deze nieuwsbrief interviewen we de leden van de programmaraad van de Innovation Expo 2018. We trappen af met de voorzitter: Louise Fresco. Ze gaat niet alleen in op de Expo, maar laat ons kennismaken met een innovatief bedrijf: Protix. We spreken in deze nieuwsbrief ook met Jacqueline Cramer, voormalig minister van VROM, en Nico Schietekatte, die u vertelt u hoe er in het buitenland naar Nederland als innovatieland wordt gekeken.  

Aanmeldingen voor de Innovation Expo 2018 geopend

Is de wereld klaar voor uw innovatie? De Innovation Expo biedt een (internationaal) podium voor innovaties die gaan bijdragen aan oplossingen voor grote maatschappelijke opgaven. Lees verder over hoe u uw innovatie kunt aanmelden.
Lees meer

Louise Fresco over de Innovation Expo 2018

‘Op deze aarde waar natuurlijke hulpbronnen steeds schaarser worden, bestaat één hulpbron die blijft groeien en waarvan het gebruik alleen maar meer oplevert.’ Voorzitter van de Programmaraad van de Innovation Expo 2018 Louise Fresco deelt haar visie op innovatie en blikt vooruit naar de Innovation Expo 2018.
Lees meer

Naar een nieuw voedselsysteem met behulp van insectenteelt

Louise Fresco noemt Protix als voorbeeld van een innovatie die ze graag op de Innovation Expo 2018 ziet. Dit bedrijf werkt aan de ontwikkeling van insectenteelt om de toekomst van het voedselsysteem te kunnen garanderen. Lees hier meer over de innovaties van ‘s werelds leidende bedrijf op gebied van insectenteelt.
Lees meer

'Innoveren zit in ons DNA'

Nico Schiettekatte is innovatie-attaché en werkt daarvoor vanuit het buitenland aan het innovatievermogen van Nederland. Na drie jaar in Brazilië te hebben gewoond, is hij nu neergestreken in Frankrijk. Hij vertelt hoe er in het buitenland naar Nederland als innovatieland wordt aangekeken en wat voor invloed de Innovation Expo daarop heeft.
Lees meer

Video: Drijvende zonnepanelen vergroten de impact van zonne-energie op de energietransitie

Op de Innovation Expo 2016 demonstreerde ECN met Tempress, Sunfloat en Havenbedrijf Amsterdam drijvende zonnepanelen. Op de Nationale Klimaattop in 2016 ondertekenden Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Amsterdam een intentieovereenkomst om een grootschalig drijvend zonneveld te laten ontwikkelen. Bekijk hoe Sunfloat in samenwerking met andere partijen met hun innovatie bijdraagt aan de energietransitie. 
Bekijk de video

Innovatie Spreekt: Jacqueline Cramer

Jacqueline Cramer is voormalig minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en nu regisseur Circulaire Economie van de Metropoolregio Amsterdam. Ze vertelt u over het oplossen van milieuvraagstukken en de gigantische opgave waar we voor staan. 
Bekijk de video

Colofon

De Innovatie-estafette is een initiatief van de ministeries van Infrastructuur en Water, Economische Zaken en Klimaat, ministerie van Landbouw, natuur en voedselkwaliteit, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Buitenlandse Zaken.

Contact: IE2018@minienm.nl