< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

23 maart 2017

Mooie voorbeelden van duurzame innovaties in de nieuwsbrief van deze maand. Verzilte grond die weer bruikbaar wordt, drijvende zonnepanelen en hoe het mogelijk wordt om bomen en planten te kweken in droge gebieden. Verder leest u meer over de Green Deal aardgasvrije wijken die minister Kamp onlangs ondertekende en is Jeff Gaspersz aan het woord over innovatiemanagement. 

Met Green Deal op weg naar een CO2-arme samenleving

Het Klimaatakkoord van Parijs stelt dat de aarde niet meer dan twee graden mag opwarmen. In de Energieagenda vertaalde het kabinet deze ambitie tot concrete plannen. Een daarvan is het introduceren van aardgasvrije wijken. Op 8 maart ondertekende minister Kamp van Economische Zaken een Green Deal die gemeenten in staat stelt om woningen op een andere manier te laten verwarmen dan met aardgas. Lees meer

Innovatie spreekt: Jeff Gaspersz

Prof.dr. Jeff Gaspersz is hoogleraar innovatie aan Nyenrode Business Universiteit. Hij is spreker en adviseur op het gebied van innovatiemanagement en business creativiteit. Op zijn naam staan verschillende boeken en artikelen over innovatie en kansgericht denken. Via Ideebrief.nl kunt u een van zijn innovatieboeken gratis verkrijgen. 'We leven in een tijd waarin we onszelf moeten herdefiniëren en dat vraagt innovatiekracht, flexibiliteit en creativiteit. Het gaat daarbij niet alleen om doen, maar ook om zijn.' Lees meer

Energie op water in een stroomversnelling

Varend door Denemarken kwam Tjeerd Jongsma voor het eerst op het idee van een drijvend zonnepaneel. Vol overtuiging nam hij het heft in eigen handen en werkte samen met zijn compagnon Sipco Eggink enkele jaren aan de ontwikkeling ervan. Na enkele prototypes, lijkt het eerste product nu ‘af’.  In 2016 waren de drijvende zonnepanelen een hit op de Innovation Expo. Inmiddels is deze innovatie hard op weg om Nederland verder te helpen naar een circulaire economie. Lees meer

Verzilte grond weer bruikbaar dankzij irrigatietechniek

Verzilting is een wereldwijd probleem, met ongeveer een miljard hectare aan verzilte grond. In Nederland is in 2030 circa 125.000 hectare grond verzilt. Oorzaak hiervan is de stijgende zeespiegel en minder aanvoer van zoet water. Tot voor kort was er geen oplossing voor dit probleem, maar inmiddels hebben Nederlandse onderzoekers een manier gevonden om bepaalde gewassen te laten groeien op verzilte grond, die eigenlijk afgeschreven was.  Lees meer

Finalisten Post-Fossil City Contest bekend

Hoe ziet de stad van de toekomst eruit? Een stad die niet langer afhankelijk is van olie, gas en kolen. Urban Futures Studio riep creatievelingen op dit post-fossiele tijdperk te verbeelden. Het gevolg was 250 inzendingen uit meer dan 40 landen. Op 16 maart werden de 10 finalisten bekendgemaakt. Lees meer

Video: Bomen en planten kweken in droge gebieden

Groasis is een bedrijf van Pieter Hof. Pieter is van oorsprong bloembollenveredelaar. Hij merkte terwijl hij over de wereld reisde dat het watertekort in de wereld met grote stappen steeds groter wordt. Daardoor ontstaat er ontbossing op grote schaal. Bossen die we nodig hebben voor zuurstof en het afbreken van Co2. En bomen en planten die boeren nodig hebben om voedsel te kweken. Daarom heeft Pieter de Growboxx uitgevonden waarmee hij dit probleem probeert aan te pakken en wat in 2016 als Nationaal Icoon is uitgeroepen. Bekijk video

Colofon

De Innovatie-estafette is een initiatief van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken

Contact: innovatie-estafette@minienm.nl