< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

10 november 2016

Pablo Hunnego nieuwe directeur FMH

Pabl Hunnego

Per 1 januari 2017 heeft FMH een nieuwe directeur: Pablo Hunnego. Pablo is sinds 2009 algemeen directeur Intern Dienstencentrum bij de gemeente Den Haag. Daarvoor was hij directeur shared service organisatie Facilitair Bedrijf bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat (dat later is opgegaan in IenM). In die functie was Pablo betrokken bij de oprichting van 4FM, een van de voorlopers van FMH.

FMH ziet uit naar zijn komst en naar een mooie en vruchtbare samenwerking.

Wegwijzer FMH-RVB gepubliceerd

RVB-FMH

FMH en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) werken aan één gezamenlijk product: het primair proces van hun afnemers op rolletjes laten lopen. De intentie om de samenwerking zo soepel mogelijk te organiseren, staat centraal in de Wegwijzer FMH-RVB.

In de wegwijzer wordt uitgelegd hoe FMH en het RVB georganiseerd zijn, welke (rijks-)kaders van toepassing zijn en hoe de taken en verantwoordelijkheden onderling verdeeld worden. De brochure is het resultaat van een intensief samenwerkingstraject tussen FMH en RVB.
Lees hier meer over Wegwijzer FMH-RVB

FMH nu officieel in DBFMO, Bezuidenhoutseweg 30 geopend

Bezuidenhoutseweg 30

Eind september hebben de eerste bewoners hun intrek genomen in het gerenoveerde rijksgebouw aan de Bezuidenhoutseweg 30 (B30). Voor FMH betekent dit dat de ‘exploitatiefase’ is begonnen. FMH voert het contractmanagement uit en heeft daarbij weer een geweldig gebouw in zijn verzorgingsgebied gekregen. Een iconisch gebouw met veel historie en grandeur, maar ook met alle moderne voorzieningen die mogen worden verwacht van een rijkskantoor in de 21ste eeuw.

Lees meer

Fluistergang en Nieuwscafé B73 in gebruik

Fluistergang bij EZ

Op 24 oktober zijn het vernieuwde Nieuwscafé en de gloednieuwe Fluistergang bij EZ aan de Bezuidenhoutseweg 73 officieel in gebruik genomen. Deze ruimtes ondersteunen de programma’s ‘Flexibel samenwerken’ en ‘Samen in beleid’ van het ministerie van EZ. FMH faciliteert deze ruimtes.

Lees meer

‘Dag van de Rijkswerkplek’ op de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer

FMH levert een actieve bijdrage aan de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer 2017 door mee te doen met het symposiumdeel tijdens de ‘Dag van de Werkplek’ op woensdag 25 januari 2017. Een mooi platform om FMH en de fysieke werkplek Rijk te presenteren. Daarnaast doet FMH zelf inspiratie op tijdens de doorlopende lezingen en op de stands.

De facilitaire beurs is op 25, 26 en 27 januari in de Jaarbeurs in Utrecht. Naast de circa 400 standhouders  een deel van de beurs ingericht voor het onderdeel kennisoverdracht op het gebied van facilitair management en gebouwbeheer. Jaarlijks komen er zo’n 18.000 bezoekers op af.
Meer weten? Kijk op: http://www.vakbeursfacilitair.nl/

Video etage-assistenten

Etageassistent

Op de Turfmarkt werken sinds maart 2016 met veel enthousiasme vier facilitaire etage-assistenten. Zij doen dit in het kader van een pilot, die in samenwerking met BZK en VenJ is gestart. Tijdens deze pilot wordt onderzocht of er met de dienstverlening ‘facilitaire etage-assistentie’ nuttige en prettige werkplekken gecreëerd kunnen worden voor mensen met een arbeidsbeperking.

FMH begeleidt de etage-assistenten in hun dagelijks werk en zorgt voor de afstemming met de contactpersonen op de etages. Onlangs is er een video over gemaakt. Door het kijken van de video kun je op een snelle en laagdrempelige manier wat meer over de facilitaire etage-assistenten te weten komen. De ervaringen die worden opgedaan met de pilot in de Turfmarkt worden actief gedeeld binnen het Rijk.
De video staat op Rijksportaal: Etageassistenten vertellen over hun werk

Op weg naar de Rijnstraat 8

In de loop van 2017 gaan het ministerie van Infrastructuur en Milieu, (IenM), Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) en ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) samenwonen in het Rijksgebouw aan de Rijnstraat 8. FMH is vanaf dan het aanspreekpunt voor de  gebruikers als het gaat om  facilitaire diensten,  vragen, en klachten.

De Rijnstraat 8 wordt gefaseerd opgeleverd en uiteindelijk zullen 6000 gebruikers in dit Rijksgebouw flexwerken. Delen van de R8 zijn al gereed, waaronder de vergaderzalen. Volg de voorbereiding en de ontwikkelingen in het eerste e-zine dat vorige maand verscheen. Het thema is ‘De Werkplek’.

Rijn1 De werkplek

Colofon

Dit is een uitgave van FMH Communicatie

Reacties kunnen naar: PostbusFMHCommunicatie@minbzk.nl