< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

31 mei 2016

Is er toekomst voor BIM bij FMH?

Plaatje van BIM

BIM staat voor  bouw  informatie model. Het is een digitaal model in 3D van een constructie, opgebouwd uit objecten waaraan informatie is gekoppeld. Je kunt er de plek van een object zien en tegelijkertijd ook informatie vinden over bijvoorbeeld het  bouwmateriaal dat is gebruikt, de afmetingen en de kosten van het materiaal. Die informatie kun je ook gebruiken voor facilitaire doeleinden.

 

William Elseman en Bas Denie houden zich bij FMH bezig met ruimtebeheer. In het interview gaan zij in op de vraag of er toekomst is voor BIM bij FMH. 

 

Lees verder

FMH levert Dienst Rijkspas aan SZW

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is begin mei over gegaan op de dienst Rijkspas van FMH. Zij zijn, na BZK,  de tweede grote speler waaraan FMH de Dienst Rijkspas levert zoals beschreven in het addendum van FMH op de rijksbrede producten -en dienstencatalogus. Daarbij gaat het om de handelingen om de pas te maken, te beheren en aan het einde van de levenscyclus van dat kaartje de pas te vernietigen.   

De medewerkers van de Facilitaire servicebalie hebben de nieuwe werkzaamheden met veel enthousiasme opgepakt. Wel liepen ze de eerste dagen tegen wat kinderziektes aan. In goed overleg konden die gelukkig snel en adequaat worden opgelost.  

Werkwijze
Voorafgaande aan de productie van de Rijkspas maken collega’s van de Facilitaire servicebalie een scan van het WID document (Wettelijk Identificatie Document) van de medewerker. Deze WID scan levert alle benodigde gegevens automatisch aan het IDM (Identity management systeem), zonder tussentijdse handelingen. De gegevens worden direct overgezet op de Rijkspas. Voorheen was dat mensenwerk met het risico dat er een incorrecte Rijkspas werd aangemaakt.
Met deze nieuwe manier van werken is SZW het eerste departement dat de FMH-processen voor de Dienst Rijkspas volledig volgt. De kwaliteit van de dienst is hierdoor hoger en de kans op fouten is vrijwel nihil.

De livegang van de Dienst Rijkspas bij SZW is door prima samenwerking en een grondige voorbereiding heel goed verlopen!

FMH verzorgt Huis voor Klokkenluiders

FMH verzorgt met ingang van juli 2016 de dienstverlening voor een nieuwe locatie in Utrecht: het Huis voor Klokkenluiders. Het valt onder de verantwoordelijkheid van het locatieteam van het Rijksbedrijvencentrum en Beatrixpark. Deze week start de verbouwing van het pand. Ook wordt het meubilair uitgezocht en de verhuizing al voorbereid.
 
Op 1 maart 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de 'wet Huis voor Klokkenluiders'. Eerder was in Den Haag al een adviespunt voor klokkenluiders, dit krijgt dus een formeel vervolg. Doel van het Huis is om misstanden in de (semi)publieke sector te onderzoeken en informatie op te vragen over vermoedelijke misstanden in de private sector. Bij de organisatie gaan in eerste instantie ongeveer 20 medewerkers aan de slag. Zij komen te werken in een voormalig bankgebouw aan de Maliebaan in Utrecht. Het pand is centraal gelegen en zowel met het openbaar vervoer als met de auto goed bereikbaar. Op 4 juli wordt het huis geopend. 
 
De andere  concerndienstverleners zien op dit moment geen mogelijkheden om de dienstverlening voor  het Huis voor Klokkenluiders in te regelen. BZK regie is blij dat FMH dit project oppakt en heeft vertrouwen in een goed verloop. Dat gaat FMH natuurlijk waarmaken! 

Rijksbreed samenwerken om calamiteiten te beheersen

George van der Kamp, afdelingshoofd Veiligheid FMH, werkte mee aan fiche 6 van de rijksbrede afstemming calamiteitenbeheersing van het Jaarplan 2016 van het Integraal Beveiligingsberaad Rijksoverheid (IBR).

 

 

Lees verder voor het interview

Nieuw contract vervanging en onderhoud stoffering

Voor een groot deel van het verzorgingsgebied van FMH is er per 1 juni een nieuwe leverancier voor vervanging en onderhoud stoffering, de Maasdam Groep BV.

Tijdens de aanbesteding is veel nadruk gelegd op duurzaamheid en circulair inkopen. Via minimumeisen en gunningcriteria is de markt gedwongen om verder te gaan in duurzaamheid, bijvoorbeeld verder te denken over recycling dan het gebruikelijke ‘afvoeren naar de oorspronkelijke fabrikant’, wanneer het gaat om vervanging van stoffering. Maasdam Groep heeft via duurzame initiatieven laten zien hoe ver de markt al is met deze ontwikkeling en zal de duurzame oplossingen bij FMH zeker gaan gebruiken.

De Maasdam Groep is geen onbekende bij FMH. Voor de ministeries BZK en VenJ verzorgen zij al sinds 2012 de stoffering en op de Turfmarkt het parketonderhoud. Dit bestaande contract eindigt van rechtswege per 31 augustus 2016 en dan sluiten ook BZK en VenJ aan bij de nieuwe overeenkomst met Maasdam Groep.

Colofon

Dit is een uitgave van FMH Communicatie

Reacties kunnen naar postbusFMHCommunicatie@minbzk.nl