< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

25 augustus 2016

FMH en RBO, samen sterk

beveiligers aan het werk

Het kabinetsbesluit, om de beveiliging van het Rijk in te besteden bij de Rijksbeveiligingsorganisatie (RBO), heeft ertoe geleid dat de RBO sinds 1 juni 2016 het enige aanspreekpunt is als het gaat om de uitvoering van beveiligingswerkzaamheden in en rond de rijksgebouwen, die door FMH worden geserviced.
 

De tijd dat FMH ook verantwoordelijk was voor het voeren van de coördinatie over particuliere beveiligingsorganisaties is voorbij. FMH kan zich nu volledig richten op de samenwerking met de RBO.

Lees meer

Binnentuin van EZ als schilderij

Binnentuin EZ

Van het bedrijf Plant-E is een van de leidinggevende dames heel voortvarend op Henk Kamp, minister van Economische Zaken afgestapt met de vraag of plant-E iets zou kunnen zijn voor de binnentuin van EZ. Omdat men voor de binnentuin een bijzondere inrichting in gedachte had, is EZ met dit voorstel verder gegaan en wordt er in september 100 vierkante meter beplant met Plant-E in de binnentuin van Hof 2.

Lees meer

Displaybordjes en Narrowcasting in gebruik genomen in De Resident

De Resident

In De Resident zijn twee generieke systemen van FMH officieel in gebruik genomen. Het gaat om displaybordjes voor de vergaderzalen en het Narrowcasting systeem, de  informatieschermen in het pand. De Resident is –na de Turfmarkt- de tweede locatie die gebruik maakt van de generieke systemen van FMH, een mijlpaal dus!

Lees meer

Huis voor klokkenluiders geopend

Klokkenluidershuis

FMH heeft samen met SSC-ICT, het Rijksvastgoedbedrijf, de organisatie Huis voor klokkenluiders en het Ministerie van Veiligheid en Justitie in een tijdsbestek van vijf weken het ‘Huis voor klokkenluiders’ opgeleverd. Door een prettige samenwerking is de verbouwing snel uitgevoerd, en zijn alle netwerkvoorzieningen en de ICT-werkplekken geregeld. Daarnaast zijn de gebruiksvoorzieningen ingehuisd, is de verhuizing uitgevoerd en de dienstverlening ingeregeld.

 

FMH in Utrecht

Het Huis voor klokkenluiders is gevestigd in een voormalig bankgebouw aan de Maliebaan in Utrecht. Aangezien FMH tot nu alleen de regio Den Haag bediende, is het ‘Huis voor klokkenluiders’ een bijzondere opdracht om uit te voeren.

Lees meer

Rijnstraat wind en waterdicht

Op dinsdag 28 juni hebben Lidewijde Ongering (SG I&M), Siebe Riedstra (SG VenJ) en Ronald van Roeden (pDG BZ) het laatste raam geplaatst in het Rijkskantoor aan de Rijnstraat 8. Het is nu wind- en waterdicht.

De oplevering van het pand komt steeds dichterbij.  Er wordt momenteel hard gewerkt aan de voorzieningen op facilitair en ICT-gebied. Gelukkig ligt de bouw goed op schema.

Lees meer

Hospitality medewerkers van start bij EZ

Hospitality medewerkers

Sinds 1 augustus is EZ twee hospitality medewerkers rijker. Zij hebben een gastvrouw en een gastheer in dienst om bezoekers van de receptie naar hun plaats van bestemming op de Bezuidenhoutseweg te brengen. Het is een pilot om mensen met een arbeidsbeperking zinvol en nuttig werk aan te bieden. FMH stuurt de pilot aan, begeleidt de medewerkers ter plaatse en is aanspreekbaar op het verloop van de pilot.   

Lees meer

Meerjarenplan LFMO gereed

foto LFMO

Het Rijk werkt aan een landelijk netwerk van facilitaire concerndienstverleners (CDV’s) voor het faciliteren van rijkskantoren in 2020. Per kantoor faciliteert straks één van de CDV’s de rijkswerkplek.
Sinds 2011 werken FMH,  Belastingdienst, Rijkswaterstaat en Facilitair Bedrijf Dienst Justitiële Inrichtingen samen aan de harmonisatie van de facilitaire dienstverlening. Vertegenwoordigers van de CDV’s vormen samen het Landelijk Facilitair Management Overleg (LFMO).

Het meerjarenplan van het LFMO is te lezen op:
www.rijksportaal.nl / facilitair / Landelijk Facilitair Management Overleg (LFMO)
Colofon

Dit is een uitgave van FMH Communicatie

Reacties kunnen naar postbusFMHcommunicatie@minbzk.nl