< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

7 juli 2016

Rijksschoonmaakorganisatie en FMHaaglanden enthousiast over samenwerking

Foto samenwerking FMH RSO

Sinds dit jaar werken FMH en de Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) als rijksbrede dienstverleners samen op het kerndepartement van het ministerie van Economische Zaken (EZ). EZ is met al haar panden de eerste opdrachtgever voor de RSO. De samenwerking tussen de RSO en FMH richt zich op het gebied waarop facilitaire dienstverlening samenkomt, namelijk de schoonmaak. Zowel de RSO als FMH kijken terug op een goede start van de RSO  bij EZ en zijn tevreden over de samenwerking.

Lees meer

EZ sluit aan op de rijksbrede facilitaire concerndienstverlening

Ondertekening EZ LFMO

Woensdag 15 juni tekenden het ministerie van Economische Zaken (EZ) en de facilitaire Concern Dienstverleners (CDV’s) van het Rijk de startnotitie ‘Aansluiting EZ op de Rijksbrede facilitaire concerndienstverlening’. Hiermee start een proces van aansluiting van alle EZ-onderdelen op de facilitaire dienstverlening van de CDV’s. Streven is dat uiterlijk 2020 alle rijkskantoren zijn aangesloten. De aansluiting is onderdeel van het programma Compacte Rijksdienst.

Lees meer

Vernieuwing Framework Planon

Planon

De afgelopen periode is er bij FMH veel veranderd. Zo zijn eind vorig jaar locatieteams ingericht en is een start gemaakt met procesmatig werken.  Het Facility Management Informatie Systeem (FMIS) sloot daardoor niet meer aan op de dagelijkse werkzaamheden. Aanpassingen op het FMIS systeem Planon waren dus hard nodig! In mei  is het vernieuwde Planon in gebruik genomen.

Lees meer

Geslaagd werkbezoek leden Bestuurlijk Overleg en Afnemersberaad

Foto bezoek BO

De leden van het Bestuurlijk Overleg (BO) en Afnemersberaad (AB) bezochten FMH aan het Korte Voorhout 7 op 16 juni. Zij werden op een interactieve manier meegenomen bij de onderwerpen DBFMO, Service in Nabijheid, Procesmodel en Afhankelijkheid Masterplannen Huisvesting. “Een interessant kijkje in de keuken”, aldus Johan Maas (EZ) één van de leden van het BO.

 

Lees meer

Ontwikkelingen rijkskantoor Hoftoren

foto Hoftoren

De Hoftoren is in het masterplan huisvesting Rijk aangewezen als rijkskantoor. FMH realiseert samen met de RVB en de ICT-diensten SSC-ICT, DICTU en Atos de herinrichting van het pand voor de verschillende gebruikers.

Om het gebouw geschikt te maken voor het ministerie Onderwijs Cultuur en Wetenschap, Adviescollege Toetsing regeldruk, Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg, Kansspel Autoriteiten, Transitie Autoriteit Jeugd en Regionale Toetsingscommissies Euthanasie zijn er flink wat verhuisbewegingen in het gebouw.

Lees meer

Optimalisatie huisvesting Turfmarkt 147

Foto verhuizing

Een  projectteam van FMH is op 30 juni gestart met het eerste verhuisweekend in de toren van VenJ aan de Turfmarkt. In juli zijn er nog twee verhuisweekenden. De verhuizing is een gevolg van het Masterplan Turfmarkt om beschikbare ruimte beter te gebruiken en ruimte vrij te maken voor een derde partij.


In totaal worden spullen van ongeveer  1500 medewerkers verhuisd, in minstens zo veel dozen en rond de 1900 kratten. Daarnaast moet op elke etage, en veel tussen de etages, geschoven worden met het meubilair. In totaal krijgen zo’n 1100 stuks meubilair zoals bureaus, stoelen, vergadertafels, kasten een nieuwe plek in de Noord-toren. De komende weken worden ook ongeveer 400 extra planten geplaatst in de toren van VenJ als onderdeel van het nieuwe groenplan. Het uitvoeren van het kunstplan is uitgesteld tot na de verhuisbewegingen.

 

Lees meer

Werken op het RBC: een van de ‘specialties’ van FMH

Rijksbedrijvencentrum

Naast de facilitaire dienstverlening voor de departementen en andere rijksgebouwen in de regio verzorgt FMH ook het Rijksbedrijvencentrum (RBC) in Rijswijk. Het RBC is één van de ‘specialties’ van FMH. De panden in Rijswijk zijn aangewezen als verzamelgebouw voor onderdelen van de Rijksdienst. Het gebruikmaken van een bestaand overheidsgebouw zorgt voor efficiëntere inzet van rijkspanden en voor een uitdagende werkomgeving.

Lees verder voor het interview

FMH start pilot met One2ten zuilen

One2tenzuil

Naast het tweejaarlijkse iKTO (intern Klanttevredenheidsonderzoek) wil FMH de klanttevredenheid frequenter meten. Hiervoor start op 18 juli a.s. een pilot voor acht weken met een innovatief klanttevredenheid instrument: de One2ten zuil.

 

Gebruikers kunnen eenvoudig en snel, middels een touch screen de FMH dienstverlening een rapportcijfer geven, aangeven wat beter kan en er  is ook ruimte om tips te geven. Het invullen en beantwoorden van de vragen is eenvoudig en vindt plaats op de locatie waar de dienstverlening wordt geleverd.

Lees meer

Colofon

Dit is een uitgave van FMH Communicatie

Reacties kunnen naar postbusFMHcommunicatie@minbzk.nl