< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

31 maart 2016

FMH-pilot elektrisch rijden personenvervoer van start

Op maandag 14 maart jl. is FMHaaglanden gestart met een pilot voor het elektrisch vervoer in het directie/VIP-segment. Twee leden van de ambtelijke top van EZ worden momenteel vervoerd in twee volledig elektrische dienstauto’s. Begin april gaat een derde elektrische auto Jaap Uijlenbroek, de DG van BZK, vervoeren. De pilot duurt een jaar.

FMHaaglanden heeft gekozen voor de Tesla. Deze auto is in dit segment voorlopig nog de enige volledig elektrische auto met een acceptabele actieradius (450 km). Bovendien valt de auto, net als de Audi’s die FMH nu inzet voor het personenvervoer, binnen de rijksnormering.
 
Voor alle betrokkenen, in het bijzonder voor de chauffeurs en planners, is het een spannende periode. Dit komt met name doordat de actieradius van de elektrische auto’s veel kleiner is dan die van de Audi’s.  Een gunstige ontwikkeling is dat het aantal laadpunten voor elektrische auto’s flink toeneemt. FMH gebruikt de ervaringen van de pilot om een besluit te nemen over de mate waarin het elektrisch personenvervoer mogelijk is.

Eerste DBFMO pand deze zomer in gebruik

Bezuidenhoutseweg 30

Het pand Bezuidenhoutseweg 30 (B30), het eerste DBFMO pand in het verzorgingsgebied van FMHaaglanden,  wordt momenteel gerenoveerd en biedt vanaf de zomer van 2016 huisvesting aan meerdere gebruikers. In de voormalige hoofdzetel van het ministerie van EZ krijgen de Autoriteit Persoonsgegevens, het Centraal Planbureau, het  Sociaal Cultureel Planbureau, het Planbureau voor de Leefomgeving en De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur onderdak. Het is het eerste DBFMO pand dat in het verzorgingsgebied van FMHaaglanden in gebruik wordt genomen.

Lees meer

Nieuwe dienst van FMH: plaatsen servicemededelingen

servivemededelingen

Nieuwe dienst van FMH: plaatsen servicemededelingen
Op 25 februari 2015 startte FMH met een pilot om servicemededelingen te plaatsen op het Rijksportaal van BZK en VenJ.

Aanleiding hiervoor was de wens van FMH om zelf te communiceren over de eigen dienstverlening en hiermee de doorlooptijd te verkorten. Omdat de processtappen voor het plaatsen van de servicemededelingen vooraf waren vastgesteld en hierbij minder personen betrokken zijn, kon het plaatsen sneller en efficiënter gebeuren.
De pilot Servicemededelingen FMH voor BZK en VenJ is op 8 februari jl. geëvalueerd en positief beoordeeld. Hiermee wordt het plaatsen van servicemededelingen een reguliere FMH dienstverlening. Met de andere departementen gaat FMH in gesprek om deze taak ook voor hen te verzorgen.

Leiderschapstraject van start bij FMHaaglanden

Foto LOF aapjes

FMH is in februari gestart met een ontwikkeltraject voor leidinggevenden, genaamd LOF (LeiderschapsOntwikkeling FMHaaglanden). LOF heeft een looptijd van 2 jaar. Leiding geven is een vak en de komende twee jaar zullen alle leidinggevenden werken aan het verder professionaliseren daarvan.
 
Onderwerpen die centraal staan in zes verschillende blokken zijn onder andere ‘Richting’, ‘Ruimte’ en ‘Ontwikkelen van medewerkers’. De resultaten die FMH van LOF verwacht zijn dat leidinggevenden meer gaan evalueren en reflecteren en dat zij nog beter in staat zijn om eigenaarschap te tonen. Verder leren zij elkaars talenten kennen en maken daar ook gebruik van. Tenslotte zullen zij meer over de grenzen van hun eigen team heen kijken en blijven zij het goede gesprek voeren met hun medewerkers.
 
FMH bouwt de verschillende blokken in samenwerking met UBR|EC O&P. Afwisseling in inspiratie, training, teambuilding en reflectie zit in de opbouw van de blokken. Op de werkvloer doen de leidinggevenden ervaring op met dat wat in het afgelopen blok centraal heeft gestaan.

Volwaardig kunstbeheer: hoe ziet dat eruit?

Een van de uitdagingen van het Programma Rijksbrede Kunstvoorziening is te zorgen voor volwaardig kunstbeheer op de locaties: de kunstvoorziening is professioneel op alle niveaus. Van research en aanschaf tot beheer en afstoot. Medewerkers die daarvoor de juiste opleiding en/of deskundigheid hebben werken bij het Programma. Wat betekent dit in de praktijk? Om hier antwoord op te krijgen, is er in De Hoftoren een pilot gestart. Sara Schut, programmamanager Rijksbrede Kunstvoorziening, vertelt over haar  ervaringen: ‘door de gesprekken krijgen we goed inzicht in elkaars werkzaamheden en de organisatiestructuur van FMH rondom kunst.'

Lees meer

Huisvestingsproject FMH: ontmantelen Muzentoren

In het kader van het masterplan huisvesting rijk verhuisden eind 2015 en begin 2016 een aantal rijksoverheidsorganisaties van de Muzentoren naar de Hoftoren en tijdelijk naar de Koningskade. FMH regelde de verhuizing. Het was een mooi project waar de tijdsdruk de grootste tegenstander was, maar eind goed was al goed!
 

Lees meer

Uit het Bestuurlijk Overleg FMH

Op 24 maart was het Bestuurlijk Overleg (BO) van FMHaaglanden. Het was geen officieel BO omdat de voorzitter Richard van Zwol (SG) afwezig was. Er werd gesproken over het Dashboard van het 3e tertaal 2015, de Participatiewet en Innovatie.

Lees meer

Colofon

Dit is een uitgave van FMH communicatie

Reacties kunnen naar FMHcommunicatie@rijksoverheid.nl