Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

8 december 2017

Via deze nieuwsbrief willen we u, als kennisgever EVOA, op de hoogte brengen van twee belangrijke zaken rond de jaarwisseling: geen kennisgevingen mogelijk gedurende twee weken en de invoering van LAP3.

Geen kennisgevingen tussen 22 december 2017 en 5 januari 2018

Zoals u wellicht weet, werkt de ILT hard aan efficiëntere vergunningverlening voor EVOA. Onderdeel daarvan is de introductie van nieuwe software waarmee kennisgevingen worden afgehandeld.

De invoering van de nieuwe software betekent dat tussen 22 december 2017 en 5 januari 2018 geen nieuwe EVOA-kennisgevingen in behandeling kunnen worden genomen. Ook kunnen in die periode reeds ingediende kennisgevingen niet verder worden afgehandeld.

De ILT doet haar uiterste best, de kennisgevingen die al in behandeling zijn genomen zo veel mogelijk af te ronden vóór 22 december a.s. Vanaf 8 januari 2018 zal de afdeling EVOA haar werkzaamheden geleidelijk weer hervatten om kennisgevingen af te handelen. Dit geldt zowel voor uitvoer-, doorvoer- als invoerkennisgevingen. Stelt u daarom  - indien mogelijk - ook uw buitenlandse klant hiervan op de hoogte.

Hebt u een vraag hierover dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij de ILT of met het ILT Meld en Informatie Centrum (MIC) op 088-489 00 00.

Transporten in deze periode kunt u melden via de fax (+31 88 602 90 51) of e-mail (etm@ilent.nl)

Mocht zich in de periode tussen 22 december en 8 januari een noodsituatie voordoen, dan kunt u contact opnemen met het MIC.

LAP3

Op 28 december 2017 treedt het nieuwe Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3) in werking. Hierin staan nieuwe regels en afspraken om de overgang naar een circulaire economie zo soepel mogelijk te maken op het gebied van afvalverwerking. Wat dit eventueel betekent voor de kennisgevingen EVOA zullen we u binnenkort laten weten.
Meer informatie over LAP3

Colofon

Nieuwsbrief EVOA

De ILT-nieuwsbrief EVOA brengt nieuws en ontwikkelingen met betrekking tot EVOA aan belanghebbenden.