< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

18 december 2014

Vacature directeur Directe Belastingen, FIN

Bij het directoraat-generaal voor Fiscale Zaken van het ministerie van Financiën is een vacature ontstaan voor directeur Directe Belastingen. Deze vacature is ontstaan vanwege de benoeming van Edwin Visser tot partner bij PricewaterhouseCoopers. Lees meer

Vacature directeur Energie, EZ

Bij het directoraat-generaal Energie, Telecom en Mededinging van het ministerie van Economische Zaken is een vacature ontstaan voor directeur Energie. Lees meer

Vacature directeur Regio DG Bedrijfsleven en Innovatie, EZ

Bij het directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie van het ministerie van Economische Zaken is een vacature ontstaan voor directeur Regio. Lees meer

Vacature hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

Bij Rijkswaterstaat, ministerie van Infrastructuur en Milieu, is de functie van hoofdingenieur-directeur West-Nederland Zuid vacant. Lees meer

Leon van Halder bestuursvoorzitter Radboudumc

Leon van Halder is door het bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit per 1 april 2015 benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van het Radboudumc. Leon van Halder is op dit moment secretaris-generaal bij het ministerie van VWS. Lees meer

Hanneke van Essen directeur Bureau Bestuursraad bij EZ

Hanneke van Essen wordt met ingang van 15 januari 2015 benoemd tot directeur Bureau Bestuursraad bij het ministerie van Economische Zaken. Zij volgt hiermee Elske Smith op. Lees meer

Els van Schie directeur Milieu en Veiligheid bij RIVM

Els van Schie wordt de nieuwe directeur Milieu en Veiligheid bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De benoeming gaat in op 1 februari 2015. Lees meer

André de Jong wordt ABDTOPConsultant

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst om André de Jong te benoemen als ABDTOPConsultant bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming van André de Jong gaat in per 1 januari 2015. Lees meer

ABD APP Special Public value: managen voor maatschappelijke meerwaarde

Op donderdag 15 januari 2015 verzorgt Jorrit de Jong (Harvard University’s Kennedy School of Government) een ABD APP Special over public value theory, ontwikkeld op de Harvard Kennedy School, onder andere door Mark Moore. Lees meer

Colofon

Bureau Algemene Bestuursdienst

abd@minbzk.nl

E-mailadres wijzigen?

Ga naar abonnementen beheren