< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

24 mei 2016

Met tienduizenden tegelijk rijden we dagelijks over de A2 in Limburg. We rijden richting ons werk, richting het buitenland of juist richting het binnenland. Limburg is centraal gelegen in Europa en daarmee van betekenis voor logistiek Nederland. De verbreding van de A2 draagt bij aan de economische groei en daardoor ook aan de groei van Limburg. 

 

Inhoudsopgave

Grondverwerving

Voor nieuwe ontwikkelingen is nieuwe grond nodig. Ook voor de verbreding van de A2 tussen knooppunten het Vonderen en Kerensheide. Rijkswaterstaat begrijpt dat voor sommige eigenaren het vervelend is om grond te moeten verkopen. Anderzijds geeft  het ook weer mogelijkheden. De grondverwerving is reeds  gestart. Dit geeft de mogelijkheid voor de eigenaar om tijdig in te spelen op de nieuwe situatie en op zoek te gaan naar vervangende gronden of bepaalde plannen te ontwikkelen. De benodigde gronden worden door de Provincie Limburg aangekocht.  
Lees meer

Buurtenplatform A2 Vonderen-Kerensheide

Na het  succesvolle buurtenplatform voor de tunnel in Maastricht, heeft Rijkswaterstaat nu een buurtenplatform geïnitieerd voor de verbreding van de A2 tussen knooppunten het Vonderen – Kerensheide.
Lees meer

Zienswijzen

Foto: Foto: camera die wordt ingezet voor de telling bij de dwarsverbindingen

Voor de wegverbreding van de A2 tussen knooppunten het Vonderen en Kerensheide is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau opgesteld, waaruit de onderzoeksopzet van de verbredingsplannen blijkt. Deze notitie is eind 2015 ter inzage gelegd, zodat betrokkenen hun mening of zienswijze erover kenbaar kunnen maken. Maar wat gebeurt er daarna eigenlijk met deze zienswijzen? 
Lees meer

Mijlpalen

12 mei Bijeenkomst buurtenplatform
Het buurtenplatform  A2 Vonderen -Kerensheide komt op 12 mei bij elkaar. Rijkswaterstaat zal ook aansluiten bij deze bijeenkomst.

25 mei Stuurgroepvergadering
De stuurgroep bespreekt op 25 mei a.s. onder andere de concept Nota van Antwoord die is opgesteld naar aanleiding van de ingediende zienswijzen. Indieners van een zienswijze ontvangen hierover nader bericht en de Nota van Antwoord zal gepubliceerd worden op de website van Rijkswaterstaat
Agenda

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

Bellen?

U kunt (ook) gratis bellen met 0800 - 8002 (maandag t/m vrijdag van 07.00 uur - 20.00 uur, zaterdag en zondag (inclusief feestdagen) van 10.00 uur - 18.30 uur).