< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

11 november 2016

Met tienduizenden tegelijk rijden we dagelijks over de A2 in Limburg. We rijden richting ons werk, richting het buitenland of juist richting het binnenland. Limburg is centraal gelegen in Europa en daarmee van betekenis voor logistiek Nederland. De structurele verbreding van de A2 draagt bij aan de economische groei en daardoor ook aan de groei van Limburg.

Inhoudsopgave

Drie dwarsverbindingen meer teruggebouwd

De dwarsverbindingen t’ Rooth, Gebroek en Slagmolen in Echt-Susteren en Sittard-Geleen blijven ook behouden. Volgens de overeenkomst van 2012 tussen het Rijk en de Provincie Limburg was besloten om vijf van de zeventien dwarsverbindingen op het traject niet terug te bouwen. Op advies van de ‘werkgroep dwarsverbindingen’ is door de Stuurgroep A2 Het Vonderen – Kerensheide een principebesluit genomen om de overeenkomst uit 2012 te herzien. Vanuit het oogpunt om extra in te zetten op leefbaarheid,  recreatie en economie is gezocht naar extra financiering om drie van de vijf te vervallen dwarsverbindingen alsnog terug te bouwen.

Lees meer

Door samenwerking meerwaarde creëren

Dijkgraaf Jan Schrijen,  Waterschap Roer en Overmaas

De structurele verbreding van de A2 tussen het Vonderen en Kerensheide zit nog in de planvormingsfase. Rijkswaterstaat heeft al direct de samenwerking gezocht met stakeholders. Door onder andere de provincie, gemeenten en het waterschap in een vroeg stadium te betrekken, is er vanaf het eerste moment gezocht naar meerwaarde door bijvoorbeeld te bekijken of projecten aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Lees meer

Nieuwe voorzitter buurtenplatform

Voorzitter Herman Vrehen

Het Buurtenplatform was op zoek naar een nieuwe voorzitter: een kundig en onafhankelijk persoon, iemand die de ins en outs van alle partijen kan inschatten en de taal van deze partijen spreekt. Een voorzitter die weet wat er aan de basis speelt en welke zorgen mensen ervaren bij de structurele verbreding van de A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide. 
Lees meer

De verbreding: voordelen en consequenties

Foto: VDL Nedcar

Om de structurele verbreding van de A2 te realiseren komt er op sommige plekken 25 tot 30 meter asfalt bij in de breedte . Dit heeft natuurlijk consequenties voor de omgeving. Ook VDL Nedcar, gelegen aan de A2, ondervindt consequenties van de verbreding. Een gesprek met Herman Ambergen over de impact op VDL Nedcar. Lees meer

Planning

In 2022 gaan de werkzaamheden van start. Als het project loopt volgens planning kan in 2025 de structureel verbrede weg in gebruik genomen worden. 
Voor aanvang van de werkzaamheden in 2022 zijn er nog belangrijke mijlpalen.
Lees meer

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

U kunt (ook) gratis bellen met 0800 - 8002 (maandag t/m vrijdag van 07.00 uur - 20.00 uur, zaterdag en zondag (inclusief feestdagen) van 10.00 uur - 18.30 uur).

Of gebruik het contactformulier