< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

20 juni 2017

Met tienduizenden tegelijk rijden we dagelijks over de A2 in Limburg. We gaan naar ons werk, naar het buitenland of naar een andere plek in Nederland. Een goede bereikbaarheid en doorstroming van verkeer is van groot belang. Daarom verbreedt Rijkswaterstaat – samen met partners – in de periode 2022-2025 de A2 in Midden-Limburg van 2x2 rijstroken met spitsstrook naar 2x3 rijstroken met vluchtstrook. Voordat het zover is, hebben we nog een aantal stappen te gaan. Via deze nieuwsbrief houden we iedereen op de hoogte van de voortgang. 

Inhoudsopgave

Vooruitblik naar dit najaar: het OTB/MER

Luchtfoto A2VK

Om de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide te verbreden, moeten verschillende wettelijke procedures worden doorlopen. De eerstvolgende stap is het vaststellen van het ontwerptracébesluit en milieueffectrapport (OTB/MER) en de terinzagelegging daarvan dit najaar. Een belangrijke stap op weg naar de verbrede A2. Maar wat houdt het precies in? Judith Weijsters, manager planstudie bij Rijkswaterstaat, licht toe.
Lees meer

Samenwerken en afstemmen met het Buurtenplatform

Herman Vrehen

Sinds december 2016 is hij onafhankelijk voorzitter van het Buurtenplatform A2 Het Vonderen-Kerensheide: Herman Vrehen. Het buurtenplatform bestaat uit vertegenwoordigers uit de wijken langs het tracé. Hoe kijkt Vrehen terug op de eerste maanden als voorzitter, welke stappen zijn er gezet en hoe verloopt de afstemming tussen de samenwerkende overheden en de buurten op weg naar het ontwerptracébesluit en milieueffectrapport (OTB/MER)?
Lees meer

Aandacht voor natuur, dieren en de landschappelijke inpassing van de verbrede A2

Aandacht voor natuur en dieren langs de A2

Bij een wegverbreding denk je aan asfalt, niet meteen aan groen en beestjes. Toch is er bij de structurele verbreding van de A2 ruime aandacht voor de landschappelijke inpassing en omliggende natuur. De verbreding biedt dé kans om de weg in het landschap ‘in te passen’ en dieren in de toekomst makkelijk en veilig over te laten steken. Jos Huisman, adviseur Leefomgeving bij Rijkswaterstaat, vertelt over de aanpak.
Lees meer

Planning

De verbreding van de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide krijgt met de tijd meer vorm. Voordat de werkzaamheden  die ruim 3 jaar gaan duren  – vanaf 2022 kunnen beginnen, zijn er nog verschillende belangrijke mijlpalen.
Naar de volledige planning

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

U kunt (ook) gratis bellen met 0800 - 8002 (maandag t/m vrijdag van 07.00 uur - 20.00 uur, zaterdag en zondag (inclusief feestdagen) van 10.00 uur - 18.30 uur).

Of gebruik het contactformulier