< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

16 november 2017

De A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide verbindt Zuid- en Midden-Limburg met de rest van Nederland en het buitenland. Goede bereikbaarheid en doorstroming is daarom van groot belang. Rijkswaterstaat verbreedt, naar verwachting vanaf 2022, de A2 in Midden-Limburg naar 2x3 rijstroken met een vluchtstrook. Voordat het zover is, hebben we nog een aantal stappen te gaan. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de voortgang.

Inhoudsopgave

Meekijken en -denken tijdens inloopavonden

Meekijken en meedenken tijdens inloopavonden

In het kader van de verbreding van de A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide organiseerde Rijkswaterstaat inloopavonden op 26 en 27 september. Bezoekers konden op grote kaarten het ontwerptracébesluit en landschapsplan bekijken. In themahoeken werden vragen beantwoord over onder meer lucht en geluid, grondverwerving, natuur, water en archeologie. 
Lees meer

Rijkswaterstaat koopt 95 ha grond

Rijkswaterstaat koopt 95 ha grond voor verbreding A2

Om de verbreding van de A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide mogelijk te maken, kopen Rijkswaterstaat en de provincie Limburg circa 95 ha grond aan. Het gaat om landbouwgronden, wegen, waterlopen, bermen en bosschages, bedrijfsterreinen en enkele woningen. Het streven is om alle benodigde grond in 2021 in eigendom te hebben, zodat het werk in 2022 van start kan.
Lees meer

73 zienswijzen op ontwerptracébesluit

73 zienswijzen op ontwerptrac&#233;besluit verbreding A2

Het ontwerptracébesluit en milieueffectrapport (OTB/MER) voor de verbreding van de A2 hebben 73 zienswijzen opgeleverd. De plannen voor de verbreding tussen knooppunt Het Vonderen en Kerensheide lagen van 8 september tot en met 19 oktober ter inzage. Opvallend is dat 1 zienswijze is ingediend met 401 handtekeningen van inwoners uit Guttecoven. 
Lees meer

Chemelot nauw betrokken bij verbreding A2

Robert Claasen Chemelot

Chemelot is een van Nederlands grootste chemie- en materialenclusters, gelegen tussen de A2 en A76. Dagelijks reizen duizenden medewerkers via deze wegen naar een van de 150 bedrijven op het Industrial Park of naar de Brightlands Chemelot Campus. De verbreding van de A2 is voor hen dan ook een welkome verbetering. Reden voor Chemelot om hierin samen met Rijkswaterstaat op te trekken. 
Lees meer

Planning

De verbreding van de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide krijgt steeds meer vorm. Volg alle ontwikkelingen over het project.
Naar de volledige planning

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

U kunt (ook) gratis bellen met 0800 - 8002 (maandag t/m vrijdag van 07.00 uur - 20.00 uur, zaterdag en zondag (inclusief feestdagen) van 10.00 uur - 18.30 uur).

Of gebruik het contactformulier