< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

14 september 2017

De A2 Het Vonderen-Kerensheide verbindt Zuid- en Midden-Limburg met de rest van Nederland en het buitenland. Dat de weg goed functioneert is van groot belang voor reizigers, bewoners, bedrijven en logistiek. Rijkswaterstaat verbreedt daarom naar verwachting vanaf 2022 de A2 in Midden-Limburg naar 2x3 rijstroken met een vluchtstrook. Door de verbreding wordt het netwerk robuuster en dat zorgt voor een betere verkeersveiligheid en bereikbaarheid, minder files en een goede doorstroming in de toekomst.

Inhoudsopgave

Ontwerptracébesluit en milieueffectrapport (OTB/MER)

Betreft een symbolische overhandiging van het OTB door de Hid Diana Beuting (RWS-ZN) aan de gedeputeerde Hubert Mackus (Provincie Limburg).

Om de A2 tussen Het Vonderen-Kerensheide te verbreden, moeten verschillende wettelijke procedures worden doorlopen, waaronder de tracéwetprocedure. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 22 augustus 2017 het ontwerptracébesluit en milieueffectrapport (OTB/MER) vastgesteld. Hid Diana Beuting (RWS-ZN) overhandigde vervolgens symbolisch het OTB aan gedeputeerde Hubert Mackus (Provincie Limburg). Lees meer

Welke maatregelen vallen onder het project?

Uitzicht vanaf de kruisende weg Gebroek (Baakhoven) op de A2 richting noorden

We verbreden de A2 naar 2x3 rijstroken met vluchtstroken. Daarvoor is de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide opnieuw ontworpen. Ook de verbindingsboog van de A73 naar de A2 bij knooppunt Het Vonderen passen we aan om beter aan te sluiten op het nieuwe ontwerp. Daarnaast voorzien we de A2, daar waar mogelijk, aan beide zijden van een robuuste groenstructuur van 15 meter breed, een zogenaamde Parkway. 
Lees meer

Uitnodiging informatiebijeenkomsten

Geleenbeek en parallelweg Kamer

Dwarsverbindingen, wegontwerp, geluid- en luchtkwaliteit en het ontwerp. Er komen veel thema’s aan bod bij de verbreding van de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. Daarom willen wij u, mede namens de provincie Limburg, graag uitnodigen voor de informatieavonden op dinsdag 26 september (Roosterhoeve te Roosteren) en woensdag 27 september (MFC Berg aan de Maas).
Lees meer

Wist u dat?

Viaduct Swentiboldweg (Sittard)

In dit artikel geven we een aantal interessante feiten en weetjes over het project wegverbreding Het Vonderen-Kerensheide. Wist u bijvoorbeeld dat de verbreding van de weg geen simpele kwestie is van ‘aan beide zijden een stukje weg erbij’? En dat het noodzakelijk is om bestaande tunnels en viaducten aan te passen? 
Lees meer

Planning

De verbreding van de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide krijgt met de tijd meer vorm. Zodra meer bekend is over de realisatiefase van het project kunt u deze vinden op onze website.

Naar de volledige planning

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

U kunt (ook) gratis bellen met 0800 - 8002 (maandag t/m vrijdag van 07.00 uur - 20.00 uur, zaterdag en zondag (inclusief feestdagen) van 10.00 uur - 18.30 uur).

Of gebruik het contactformulier