< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

12 juli 2017

Het College van Rijksadviseurs adviseert het Rijk over ruimtelijke kwaliteit. Over de urgente thema’s van nu: van transformatie, mobiliteit en de stad, tot de impact van de energietransitie. Het College van Rijksadviseurs bestaat uit Rijksbouwmeester Floris Alkemade, Rijksadviseurs van de fysieke leefomgeving Berno Strootman en Daan Zandbelt. In deze nieuwsbrief vindt u het laatste nieuws van het College van Rijksadviseurs.

 

CRa: schaf titelbescherming interieurarchitecten niet af

Het is niet raadzaam om de wettelijke titelbescherming van interieurarchitecten af te schaffen. Tot die conclusie komt het College van Rijksadviseurs in een advies dat vorige week is uitgebracht aan de ministers van EZ, OCW en BZK. Aanleiding voor het advies is het ´Nationaal Actieplan gereglementeerde beroepen´, dat de minister van Economische Zaken in 2015 aan de Tweede Kamer aanbood. Hierin werd de vraag gesteld of de titelbescherming van interieurarchitecten nog passend is.

Lees het advies op de website van het College.

Rijksadviseurs presenteren agenda 2017-2020

Een rijker, hechter en schoner Nederland. Dat is het centrale thema van de agenda 2017-2020, die het College van Rijksadviseurs onlangs heeft gepresenteerd. Deze agenda formuleert de thema’s waarop de Rijksadviseurs het Rijk de komend jaren zal adviseren: energie en klimaat, mobiliteit en verstedelijking, en het Nederlandse landschap.

Agenda 2017-2020

Young Innovators 2017 van start

Een nieuwe ronde Young Innovators is van start gegaan. Young Innovators is een programma waarbij de Rijksadviseurs jonge, talentvolle vakgenoten koppelen aan grote ruimtelijke opgaven zoals herbestemming, duurzame energietransitie, nieuwe cultuurlandschappen en de wateropgave. De ontwerpers gaan de komende maanden aan de slag met opgaven van de provincie Zuid-Holland, de provincie Drenthe en het Waterschap Vallei en Veluwe.  Het College van Rijksadviseurs heeft drie bureaus geselecteerd, die passen bij de opgaven waar de opdrachtgevers voor staan. De ontwerpers worden in hun opdracht bijgestaan door de Rijksadviseurs. De Young Innovators laten eind 2017 hun resultaten zien.

Lees meer over de Young Innovators

Bezoek Rijksadviseurs aan provincie Groningen

Het College van Rijksadviseurs heeft op 22 en 23 mei een bezoek gebracht aan de provincie Groningen. Doel van dit werkbezoek was het uitwisselen van kennis over de ruimtelijke opgaven van het Noorden. Thema’s die aan de orde kwamen, waren de gevolgen van de krimp, de aardbevingen, de energietransitie en de zoektocht naar ruimtelijke kwaliteit in de stad Groningen en het ommeland.

Lees meer over het werkbezoek.

Agenda

Prijsvraag Who Cares tijdens Dutch Design Week

Tijdens de Dutch Design Week worden de winnaars bekendgemaakt van de prijsvraag WHO CARES, de ontwerpprijsvraag voor nieuwe vormen van wonen en zorg . Deze bekendmaking vindt plaats op 26 oktober vanaf 14.30 uur in het People´s Paviljon op het Ketelhuisplein van Eindhoven. Naast de bekendmaking van de winnaars wordt teruggeblikt op het verloop van de prijsvraag, maar vooral vooruitgekeken. Gedurende de Dutch Design Week - van 21 tot en met 29 oktober - is de tentoonstelling van WHO CARES te zien in het TAC (Temporary Art Centre) aan de Vonderweg 1 in Eindhoven (tegenover het Philips Stadion). Deze tentoonstelling toont een overzicht van de 20 winnaars van de eerste ronde van de prijsvraag.

Prijsvraag Who Cares

Tentoonstelling Objectief Nederland op landschapstriënnale

Fotograaf Cleo Wächter kreeg eind vorig jaar een bijzondere opdracht van Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving, Berno Strootman. Hij vroeg haar om in de voetsporen te treden van kunstfotograaf Reinjan Mulder, die in 1974 startte met zijn project ‘Objectief Nederland’. Mulder wilde Nederland zo objectief mogelijk vastleggen. De basis voor Mulders methode was een grof raster, gebaseerd op de middelpunten van topografische kaartbladen, dat hij over de kaart van Nederland legde. Op 52 rasterpunten nam hij een foto in de vier windrichtingen.


Cleo Wächter legde ruim veertig jaar later Nederland weer vast op deze manier. Tijdens de landschapstriënnale, die van 1 tot 30 september in Nieuw-Vennep wordt gehouden, zijn zowel de foto´s uit 1974 als de editie van 2017 te zien. Op 5 september wordt op de triënnale een conferentie over deze tentoonstelling gehouden met diverse sprekers, onder wie Rijksadviseur Berno Strootman, de fotografen Cleo Wächter en Reinjan Mulder en Maartje van den Heuvel, conservator fotografie Universiteit Leiden. 

Colofon

College van Rijksadviseurs

Postbus 20952
2500 EZ Den Haag

Social

Twitter: @rijks_adviseurs