< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

6 februari 2018

Het College van Rijksadviseurs adviseert het Rijk over ruimtelijke kwaliteit. Over de urgente thema’s van nu: van transformatie, mobiliteit en de stad, tot de impact van de energietransitie. Het College van Rijksadviseurs bestaat uit Rijksbouwmeester Floris Alkemade, Rijksadviseurs voor de Fysieke Leefomgeving Berno Strootman en Daan Zandbelt. In deze nieuwsbrief vindt u het laatste nieuws van het College van Rijksadviseurs.

Young Innovators 2017

Drie talentvolle ontwerpbureaus hebben in het kader van het Young Innovators-programma vernieuwende visies ontwikkeld voor opgaven van provincie Zuid-Holland, de provincie Drenthe en het Waterschap Vallei en Veluwe. De resultaten hiervan werden in december 2017 gepresenteerd. Young Innovators is een programma waarin het College van Rijksadviseurs jonge, talentvolle vakgenoten koppelt aan opdrachtgevers met grote ruimtelijke opgaven zoals herbestemming, duurzame energietransitie, nieuwe cultuurlandschappen en de wateropgave.
Bekijk de resultaten van de editie van 2017 online ->

Eindpresentaties Rijk&Wijk Circulair

Het College van Rijksadviseurs heeft ontwerpend onderzoek laten doen naar de ruimtelijke impact en kansen van circulair denken in de transformatie van twee naoorlogse woonwijken: Wielwijk in Dordrecht en De Maten in Apeldoorn. Stedenbouwkundige bureaus Urbanos en MUST gingen de afgelopen maanden in samenwerking met adviesbureau Over Morgen met deze opgaven aan de slag. Zij presenteerden op 24 januari – in het bijzijn van Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving Daan Zandbelt - aan de betrokken gemeenten hun studies. 
Lees hier het nieuwsbericht ->

Ontwerpprijsvraag Brood en Spelen

Het College van Rijksadviseurs start op 21 februari de ontwerpprijsvraag Brood en Spelen. Doel van deze prijsvraag is het stimuleren van innovatieve plannen voor de ontwikkeling van het platteland. In de overtuiging dat in het bundelen van ondernemerszin, ‘boerenslimheid’ en ontwerpkracht een enorme potentie schuilt, roepen Rijksadviseur Berno Strootman en Rijksbouwmeester Floris Alkemade grondeigenaren en ontwerpers op om gezamenlijk radicale, realistische en realiseerbare voorstellen uit te werken voor de grote opgaven waar het platteland voor staat.
Op de hoogte blijven van Brood en Spelen? Meld je aan voor de nieuwsbrief ->

Uitnodiging voor Circulaire gebiedsontwikkeling

Nederland staat aan de vooravond van de transitie naar een circulaire economie. Deze transitie vraagt om een aantal fundamentele veranderingen, die van grote invloed zullen zijn op gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen. Op 7 februari brengen Platform31 en het College van Rijksadviseurs belangstellenden op de hoogte van de opgedane kennis en uitkomsten van recente projecten rond circulaire gebiedsontwikkeling en wijkaanpak. U bent van harte welkom om deel te nemen. 
Lees hier het nieuwsbericht ->

Leestip: Vier Rijksadviseurs over windenergie

Redacteuren van de tijdschriften Landschap en Windnieuws gingen in gesprek met vier (voormalig) Rijksadviseurs over windenergie. Zij spraken met Dirk Sijmons (Rijksadviseur voor het Landschap, 2004-2008), Yttje Feddes (Rijksadviseur voor het Landschap, 2008-2012), Eric Luiten (Rijksadviseur voor Landschap en Water, 2012-2016) en Berno Strootman (Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving, 2016-heden) over hun opvattingen over windenergie, goede en slechte voorbeelden van windenergieparken, hoe windturbines een goede plek te geven, de rol van het Rijk en die van landschapsadviseurs.
Lees hier het nieuwsbericht ->

Rijksbouwmeester bezoekt Bekaa Vallei in Libanon

Rijksbouwmeester Floris Alkemade heeft in december een bezoek gebracht aan de Bekaa Vallei in Libanon. Doel van dit bezoek was om lokale autoriteiten, vanuit zijn ervaringen in de Nederlandse context, te adviseren over ruimtelijke en strategische planning in het algemeen en de herontwikkeling van een publieke ruimte in de stad Ghazze in het bijzonder. Hij deed dit op uitnodiging van VNG internationaal.

Lees hier het nieuwsbericht ->

Advies: rivierverruiming in de Waal als kans

Rivierverruiming vormt een kans om tegelijkertijd de ruimtelijke kwaliteit en de toekomstbestendigheid van het rivierenlandschap te vergroten. Dit advies heeft het College van Rijksadviseurs in december uitgebracht aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen en Deltacommissaris Wim Kuijken. Aanleiding is de besluitvorming rondom het traject van de Waal ter hoogte van Varik-Heesselt.
  Het volledige advies vindt u op de website ->

Colofon

College van Rijksadviseurs

Postbus 20952 

2500 EZ Den Haag
088 - 115 81 71