< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

16 oktober 2017

Inhoudsopgave

Het College van Rijksadviseurs adviseert het Rijk over ruimtelijke kwaliteit. Over de urgente thema’s van nu: van transformatie, mobiliteit en de stad, tot de impact van de energietransitie. Het College van Rijksadviseurs bestaat uit Rijksbouwmeester Floris Alkemade, Rijksadviseurs voor de fysieke leefomgeving Berno Strootman en Daan Zandbelt. In deze nieuwsbrief vindt u het laatste nieuws van het College van Rijksadviseurs.

Rijksbouwmeester opent deuren Embassy tijdens Dutch Design Week

Het Atelier Rijksbouwmeester maakt van 21 tot 29 oktober onderdeel uit van de ‘Embassy of Urban Transformation’ in het Temporary Art Centre in Eindhoven. Het evenement is een internationaal platform voor toekomstmakers, dat eens in de vier jaar tijdens de Dutch Design Week wordt georganiseerd. Het Atelier Rijksbouwmeester organiseert deze week diverse bijeenkomsten en tentoonstellingen. U bent van harte welkom de tentoonstellingen of een van de bijeenkomsten te ontmoeten.  Zie hier het programma ->

Bodemdaling: ontwerpers aan zet

In de goed bezochte bijeenkomst ‘Bodemdaling in veengebieden’ op de Landschapstriënnale lieten vier ontwerpers verschillende denkrichtingen zien voor de omgang met bodemdaling. Welke rol ontwerpers kunnen spelen in het verbeteren van het watersysteem, is nog nauwelijks ervaring mee opgedaan. Het is noodzakelijk dat deze oplossingen zich verhouden tot de actuele problematiek en tegelijkertijd voorsorteren op een robuust perspectief op langere termijn. Overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren staan namelijk voor een enorme gezamenlijke uitdaging om iets aan bodemdaling te doen. Lees het verslag van de bijeenkomst ->

Midterm presentatie voor Young Innovators

Presenteren, reflecteren en verdiepen. Dat was het doel van de midterm presentatie van de Young Innovators, die onlangs werd gehouden op het kantoor van het College van Rijksadviseurs. De jonge ontwerpers die deelnemen aan het Young Innovator programma toonden hun ideeën aan de Rijksadviseurs Berno Strootman, Daan Zandbelt en Rijksbouwmeester Floris Alkemade.  Lees meer over de opdrachten van de Young innovators ->

Hembrugterrein: zes partijen door naar laatste ronde

Zes projectontwikkelaars zijn door naar de laatste ronde in de verkoop van het Hembrugterrein. Zij mogen op 24 november een bod uitbrengen om het terrein te kopen. De hoogste bieder koopt het terrein van het Rijksvastgoedbedrijf en kan zijn plannen uitvoeren. Een selectiecommissie onder leiding van rijksbouwmeester Floris Alkemade bekeek plannen van negen partijen. Half januari wordt bekend wie de koper wordt. Lees hier het hele nieuwsbericht ->

Bezoek winnaars van de gouden piramide

Nieuwsgierig naar hoe het nu gaat met de winaars van de Gouden piramide? Zou de bekroonde aanpak van toen ook nu nog kunnen werken? Ga op 1 november op bezoek bij een voormalige winnaar van de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap. Aansluitend presenteert Rijksbouwmeester Floris Alkemade de nieuwe jury en opent hij de inschrijving van de Gouden Piramide 2018. Lees hier het hele nieuwsbericht ->

Herbestemmen: leren van de Gentse Aanpak

Hoe behoud je de lokale kracht in processen van binnenstedelijke gebiedsontwikkeling? Met deze vraag ging het H-team in september op onderzoek uit in Gent. Daar barst het namelijk van de tijdelijke initiatieven van lokale partijen waarmee gebieden in de stad op de kaart worden gezet. Het H- team - met de H van Herbestemmen - wordt mogelijk gemaakt door het College van Rijksadviseurs. Het is een team van ervaringsdeskundigen dat dilemma’s op het gebied van herbestemming en leegstand agendeert en met betrokkenen in gesprek gaat. Lees de Gentse lessen van het H- team ->

Colofon

College van Rijksadviseurs

Postbus 20952 

2500 EZ Den Haag
088 - 115 81 71