Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2017, Nummer 26, 1 december 2017

Via deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van het verschijnen van nieuwe publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Daarnaast krijgt u informatie over aankomende publicaties.

Inhoudsopgave

Somalische Nederlanders positief over Nederland, maar weinig kansen

uitsnede foto voorplat Gevlucht met weinig bagage

- Op 1 januari 2017 woonden er 40 duizend Somalische Nederlanders in Nederland.
- Somalische Nederlanders zijn een jonge groep (de helft is jonger dan 20 jaar). Een relatief groot deel van de kinderen groeit op in eenoudergezinnen. De gezinnen zijn over het algemeen groot.
- In 2015 heeft 68% van de Somalische Nederlanders die niet meer naar school gaat hooguit basisonderwijs genoten. Dat was in 2009 58%. Ongeveer tweederde heeft moeite met de Nederlandse taal. 
- De arbeidsmarktpositie van Somalische Nederlanders is slecht: slechts een kwart heeft betaald werk, dat vaak tijdelijk is en de werkloosheid is hoog (34%).
- Somalische Nederlanders zijn positief over Nederland, maar minder positief dan zes jaar geleden.

Dit zijn enkele belangrijke bevindingen uit het SCP-rapport Gevlucht met weinig bagage. De leefsituatie van Somalische Nederlanders. Dit onderzoek voerde het SCP uit op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Lees meer

Aankomende publicaties

4 december 2017
Overall rapportage sociaal domein
Burgers (de)centraal

12 december 2017
De sociale staat van Nederland


Voor meer aankomende publicaties verwijzen wij u naar de SCP website

Colofon

Redactie: Communicatie SCP

Contact: info@scp.nl

Contact voor de pers

pers@scp.nl