Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2017, Nummer 20, 14 september 2017

Via deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van het verschijnen van nieuwe publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Daarnaast krijgt u informatie over aankomende publicaties.

Inhoudsopgave

Kerncijfers leefsituatie ouderen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen

Foto voorplat Ouderen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen

- Er wonen in 2015 circa 117.000 ouderen in een verzorgings- of verpleeghuis. 60% van de bewoners zijn vrouwen van 80 jaar of ouder.
- Vrijwel alle bewoners kampen met (ernstige) lichamelijke beperkingen. Driekwart heeft geheugenklachten, 40% heeft dementie.
- Twee derde van de bewoners krijgt wekelijks bezoek, vooral van hun partner en kinderen.
- Driekwart van de bewoners ontvangt naast de zorgverlening van het personeel in het tehuis ook hulp van (een van hun) familieleden.
- Kwart van de ouderen in instellingen zegt zelden of nooit buiten te komen. 

Dit blijkt uit de SCP-publicatie Ouderen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Dit rapport biedt een overzicht van de leefsituatie van ouderen die permanent in deze instellingen wonen.
Lees meer

Aankomende Publicaties

22 september 2017:
Gelukkig in een verpleeghuis?
Ervaren kwaliteit van leven en zorg van ouderen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen

28 september 2017:
Burgerperspectieven 2017|3
Kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven

Voor meer aankomende publicaties verwijzen wij u naar de SCP website

Colofon

Redactie: Communicatie SCP

Contact: info@scp.nl

Contact voor de pers

pers@scp.nl