Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2017, Nummer 18, 6 september 2017

Via deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van het verschijnen van nieuwe publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Daarnaast krijgt u informatie over aankomende publicaties.

Inhoudsopgave

Mbo: hoe op te leiden voor de banen van morgen?

uitsnede voorplat Beroep op het mbo

Hoe kan het mbo het beste studenten opleiden voor de banen van morgen? Dat heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onderzocht.

In de publicatie ‘Beroep op het mbo’ concluderen de onderzoekers onder meer dat vakonderwijs weliswaar de kern van het mbo blijft, maar dat alleen vakkennis en vakvaardigheden in de toekomst niet genoeg zijn en dat er te veel aandacht uitgaat naar de ondersteunende vakken taal en rekenen. Naast vakvaardigheden zijn vooral persoonlijkheidskenmerken en hogere orde (denk)vaardigheden belangrijk. Voor echte vakmensen zal er altijd plaats zijn op de arbeidsmarkt menen de betrokkenen.

Lees meer

Aankomende Publicaties

12 september 2017:
Sport toekomstverkenning (RIVM ism SCP)
Een sportiever Nederland

14 september 2017:
Ouderen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen
Landelijk overzicht van hun leefsituatie in 2015/2016

Voor meer aankomende publicaties verwijzen wij u naar de SCP website

Colofon

Redactie: Communicatie SCP

Contact: info@scp.nl

Contact voor de pers

pers@scp.nl