Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2017, Nummer 19, 12 september 2017

Via deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van het verschijnen van nieuwe publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Daarnaast krijgt u informatie over aankomende publicaties.

Inhoudsopgave

Sport Toekomstverkenning: uitdagingen voor de sport

Foto Sport Toekomstverkenning

Bij gelijkblijvend sportbeleid kan Nederland in 2030 voor flinke uitdagingen komen te staan. De kans is groot dat top- en breedtesport verder uit elkaar groeien. Nederland wordt mogelijk voorbijgestreefd op ranglijsten en medailleladders; voor de supporters is er dan minder te juichen. Tegelijkertijd brengen technologische ontwikkelingen sportbeleving dichterbij, zoals Virtual en Augmented Reality. Voldoende lichaamsbeweging lijkt in 2030 nog niet vanzelfsprekend. Klassieke sportverenigingen kunnen onder druk komen te staan door minder leden en vrijwilligers. Moderne sportverenigingen bieden kansen voor het bevorderen van sociale participatie en gezondheid. Dat zijn enkele uitkomsten van de Sport Toekomstverkenning ‘Een sportiever Nederland’ die vandaag is verschenen. In de Sport Toekomstverkenning verkennen het SCP en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de toekomst van sport en bewegen in Nederland.
 

Lees meer

Aankomende Publicaties

14 september 2017:
Ouderen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen
Landelijk overzicht van hun leefsituatie in 2015/2016

22 september 2017:
Gelukkig in een verpleeghuis?
Ervaren kwaliteit van leven en zorg van ouderen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen

Voor meer aankomende publicaties verwijzen wij u naar de SCP website

Colofon

Redactie: Communicatie SCP

Contact: info@scp.nl

Contact voor de pers

pers@scp.nl