Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2017, Nummer 23, 24 oktober 2017

Via deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van het verschijnen van nieuwe publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Daarnaast krijgt u informatie over aankomende publicaties.

Inhoudsopgave

Werkgevers niet altijd actief op duurzame inzetbaarheid

Uitsnede voorplat Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers 2017

- Gemiddeld genomen wil de helft van de organisaties geen extra mensen met een beperking in dienst nemen.
- 79% van de werkgevers vindt het hun verantwoordelijkheid om de combinatie  arbeid en zorg te faciliteren, maar concrete regelingen zijn er niet altijd.
- 60% van de werkgevers vindt het wenselijk dat werknemers doorwerken na hun 60e levensjaar. In 2001 was dat nog 42%. Doorwerken na de pensioensleeftijd vindt 50% wenselijk.
- Het aandeel organisaties met werknemers die een cursus of opleiding volgen, blijft constant.
- Veel werkgevers vinden duurzame inzetbaarheid hun verantwoordelijkheid, maar nemen niet altijd maatregelen.

Dit zijn enkele uitkomsten in de SCP-publicatie Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers 2017. Duurzame inzetbaarheid is het centrale thema in deze publicatie. Lees meer

Maakt ZZP'er worden tevreden?

Op 2 november as. verschijnt een artikel met deze titel in een speciaal themanummer over zzp'ers van Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken.

Aankomende publicaties

25 oktober 2017:
Zicht op de Wmo 2015
Ervaringen van melders, mantelzorgers en gespreksvoerders

17 november 2017:
Zorg en ondersteuning in Nederland: kerncijfers 2016.


Voor meer aankomende publicaties verwijzen wij u naar de SCP website. 

Colofon

Redactie: Communicatie SCP

Contact: info@scp.nl

Contact voor de pers

pers@scp.nl