Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2017, Nummer 31, 29 december 2017

Via deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van het verschijnen van nieuwe publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Daarnaast krijgt u informatie over aankomende publicaties.

Inhoudsopgave

Samenleven, gezondheidszorg en economie redenen voor zorg én trots

Mensenmenigte

Kwartaalthema: Tien jaar Burgerperspectieven

- De persoonlijke tevredenheid vertoonde een licht dalende trend en het optimisme over Nederland een licht stijgende, maar terugblikkend vindt men de eigen situatie verbeterd en die van het land verslechterd
- Vertrouwen in de politiek daalde, vertrouwen in de rechtspraak steeg
- Herinneringen aan crisisverschijnselen en grote gebeurtenissen vervagen snel
 
Verder dit kwartaal:
- De economische stemming blijft positief, de politieke stemming stabiel
- Samenleven, gezondheidszorg en economie zijn redenen voor zorg én trots
- Nu minder behoefte aan economische hervormingen dan in 2012
 
Dit zijn enkele uitkomsten van het vierde kwartaalbericht van 2017 over het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB). Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) besteedt hierin aandacht aan de stemming in Nederland en opvattingen over politieke en maatschappelijke kwesties. In deze veertigste editie van het kwartaalbericht is er speciale aandacht voor de trends in de afgelopen tien jaar en hoe mensen nu terugkijken naar deze periode. Lees meer

Aankomende publicatie

18 januari 2018
Lees:Tijd
Lezen in Nederland

Voor meer aankomende publicaties verwijzen wij u naar de SCP website.

Colofon

Redactie: Communicatie SCP

Contact: info@scp.nl

Contact voor de pers

pers@scp.nl