Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2017, Nummer 21, 22 september 2017

Via deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van het verschijnen van nieuwe publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Daarnaast krijgt u informatie over aankomende publicaties.

Inhoudsopgave

Verpleeghuisbewoners vragen meer aandacht voor de persoonlijke leefsfeer

Foto voorplat Gelukkig in een verpleeghuis?

Acht van de tien ondervraagde verpleeghuisbewoners is positief over de kwaliteit van de verzorging. Ze vinden dat ze met respect behandeld worden. De verzorging gebeurt wel vaak te gehaast en daardoor is er weinig tijd voor levensvragen of ander, meer persoonlijk contact. Ook lukt het vaak minder goed een vertrouwensband met het verzorgend personeel op te bouwen. Op grond van deze uitkomsten signaleert het SCP een behoefte aan meer persoonlijke aandacht onder bewoners. Zij geven aan meer persoonsgerichte zorg en sociale en culturele activiteiten te wensen.
 
Dit blijkt onder meer uit de SCP-publicatie Gelukkig in een verpleeghuis? Ervaren kwaliteit van leven en zorg van ouderen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen, die vandaag is verschenen. Lees meer

Aankomende Publicaties

28 september 2017:
Burgerperspectieven 2017|3
Kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven

25 oktober 2017:
Zicht op de Wmo 2015
Ervaringen van melders, mantelzorgers en gespreksvoerders

Voor meer aankomende publicaties verwijzen wij u naar de SCP website

Colofon

Redactie: Communicatie SCP

Contact: info@scp.nl

Contact voor de pers

pers@scp.nl