Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2017, Nummer 30, 21 december 2017

Via deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van het verschijnen van nieuwe publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Daarnaast krijgt u informatie over aankomende publicaties.

Inhoudsopgave

Grote verschillen tussen groepen in invulling van tijd

Een week in kaart

De manier waarop Nederlanders hun tijd besteden zegt veel over hun interesses, mogelijkheden en beperkingen. Tussen 2006 en 2016 zijn Nederlanders hun tijd niet anders gaan besteden. Wel zijn er grote verschillen tussen groepen als het om de tijdsbesteding aan persoonlijke verzorging, betaald en onbetaald werk en vrije tijd gaat. Vrouwen besteden bijvoorbeeld 9 uur per week meer tijd aan het huishouden en zorgtaken dan mannen. Hoogopgeleiden besteden op weekbasis 5 uur en 25 minuten minder aan vrijetijdsactiviteiten dan laagopgeleiden. Voor het onderzoek Een week in kaart van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) zijn dagboekgegevens van meer dan 1.500 Nederlanders geanalyseerd.

Bekijk hier de digitale publicatie.

Lees meer

Aankomende publicaties

29 december 2017
Burgerperspectieven 2017|4
Kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven

18 januari 2018
Lees:Tijd
Lezen in Nederland

Voor meer aankomende publicaties verwijzen wij u naar de SCP website.

Colofon

Redactie: Communicatie SCP

Contact: info@scp.nl

Contact voor de pers

pers@scp.nl