Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2017, Nummer 22, 28 september 2017

Via deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van het verschijnen van nieuwe publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Daarnaast krijgt u informatie over aankomende publicaties.

Inhoudsopgave

Nederlanders: "Zorg belangrijkste prioriteit voor nieuw kabinet"

Foto mensenmenigte

Dit blijkt uit Burgerperspectieven 2017|3. Enkele andere uitkomsten van het derde kwartaalbericht van 2017 over het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB):

- Terreurdreiging speelt vaker een rol bij gevoelens van onveiligheid
- De economische stemming blijft positief
- Relatief positief over Nederland
- Uitkeringsgerechtigden veel somberder over de toekomst dan werkenden

Het SCP besteedt in Burgerperspectieven aandacht aan de stemming in Nederland en opvattingen over politieke en maatschappelijke kwesties.
Lees meer

Aankomende publicaties

24 oktober 2017 (onder voorbehoud):
Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers 2017

25 oktober 2017:
Zicht op de Wmo 2015
Ervaringen van melders, mantelzorgers en gespreksvoerders

Voor meer aankomende publicaties verwijzen wij u naar de SCP website

Colofon

Redactie: Communicatie SCP

Contact: info@scp.nl

Contact voor de pers

pers@scp.nl