Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2017, Nummer 25, 17 november 2017

Via deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van het verschijnen van nieuwe publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Daarnaast krijgt u informatie over aankomende publicaties.

Inhoudsopgave

In 2016 ontvingen ruim 2 miljoen mensen zorg en ondersteuning

uitsnede foto voorplat Zorg en ondersteuning in Nederland: kerncijfers 2016

- Daarmee kreeg bijna 16% van de volwassen Nederlanders die zelfstandig wonen, hulp bij dagelijkse handelingen, zoals het doen van het huishouden, het zichzelf aan- en uitkleden of het verzorgen van wonden.
- Zorg en ondersteuning werd vooral gegeven door mensen uit het sociale netwerk en betrof met name hulp bij het huishouden.
- De mensen die zorg en ondersteuning ontvingen, kregen in 2016 gemiddeld ruim 10 uur per week hulp. Daarvan werd bijna drie kwart door het sociale netwerk geboden.


Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de publicatie Zorg en ondersteuning in Nederland: kerncijfers 2016 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Hierin geven wij een actueel beeld van de zorg en ondersteuning die zelfstandig wonende volwassen Nederlanders in 2016  ontvingen. In de derde editie van de reeks Zorg en ondersteuning in Nederland: kerncijfers besteden we bijzondere aandacht aan het aantal uren hulp die de zorgontvangers kregen.

Lees meer

Start Expertiselab voor Jonge Mantelzorgers

Veel studenten geven naast hun studie hulp aan een zieke naaste, waarbij vaak veel wordt gevraagd van hun veerkracht. Deze jongeren worden ook wel mantelzorgende studenten genoemd. In het Expertiselab jonge mantelzorgers onder Amsterdamse studenten leggen meerdere partijen (– de Vrije Universiteit Amsterdam, het Sociaal en Cultureel Planbureau, de Hogeschool van Amsterdam, Vilans) en de Amsterdamse studenten zelf – de basis voor ondersteuning van mantelzorgende studenten.
Lees meer

Aankomende publicaties

1 december 2017
Gevlucht met weinig bagage
De leefsituatie van Somalische Nederlanders

4 december 2017
Overall rapportage sociaal domein
Burgers (de)centraal


Voor meer aankomende publicaties verwijzen wij u naar de SCP website. 

Colofon

Redactie: Communicatie SCP

Contact: info@scp.nl

Contact voor de pers

pers@scp.nl