Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2017, Nummer 27 rectificatie, 5 december 2017

Via deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van het verschijnen van nieuwe publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Daarnaast krijgt u informatie over aankomende publicaties.

Inhoudsopgave

Overall rapportage sociaal domein 2016: rectificatie

uitsnede voorplat Overall rapportage sociaal domein 2016

Door een technische probleem heeft vanaf het moment van publicatie: 4 december 2017 vanaf 0.01 uur tot 5 december 11.30 uur een onjuiste versie van het rapport online gestaan.

In de nieuwe versie van de Overall rapportage zijn ten opzichte van de eerder gepubliceerde versie verschillen in de conclusies met betrekking tot de regionale verschillen.

De belangrijkste verschillen zijn dat:

* niet langer Zuid-Limburg bij de regio’s hoort die een hoog voorzieningengebruik kennen, terwijl de regio Groot-Amsterdam er bij komt (gecorrigeerd voor bevolkingssamenstelling)

* het gebruik in het midden van het land is niet langer laag (maar gemiddeld, of hoog – nl op de Veluwe (inclusief  Arnhem-Nijmegen))

* de gebieden met een hoog voorzieningengebruik zijn: Noord-Oost Nederland, de Veluwe (inclusief  Arnhem-Nijmegen) en de grootstedelijke regio's (Groot Amsterdam, Rijnmond en Haaglanden).

Het bovenstaande heeft betrekking op het totale gebruik van sociaaldomeinvoorzieningen. Voor het gebruik van voorzieningen per wet verwijzen we naar paragraaf 3.2 van deel B in de rapportage.

Lees meer

Colofon

Redactie: Communicatie SCP

Contact: info@scp.nl

Contact voor de pers

pers@scp.nl