Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2017, Nummer 28, 12 december 2017

Via deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van het verschijnen van nieuwe publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Daarnaast krijgt u informatie over aankomende publicaties.

Inhoudsopgave

De sociale staat van Nederland 2017

uitsnede infographic SSN 2017

Kwaliteit van leven in 2017 beter dan in 1990, maar stabiele groep met stapeling van problemen

Dit is de belangrijkste conclusie uit de SCP-publicatie De sociale staat van Nederland 2017. Dit tweejaarlijkse rapport, onder redactie van dr. Rob Bijl, dr. Jeroen Boelhouwer en dr. Annemarie Wennekers, geeft een beeld van de sociale situatie in Nederland. Aan de hand van kerncijfers analyseert het SCP de ontwikkelingen op de terreinen arbeid, inkomen, gezondheid, onderwijs, participatie, veiligheid, vrije tijd en wonen. Verder besteden de onderzoekers aandacht aan de demografische ontwikkeling van de bevolking, de ontwikkeling van de publieke opinie en het politieke klimaat en de leefsituatie van de Nederlanders. In deze editie kijkt het SCP wat langer terug dan in eerdere edities: we brengen nu ontwikkelingen van de afgelopen 25 jaar in beeld.
 

Publicatie SSN 2017
Infographic SSN 2017
Lees meer

Aankomende publicaties

19 december
Voor elkaar?
Stand van de informele hulp in 2016

21 december
Een week in kaart
Tijdsbestedingsonderzoek

Voor meer aankomende publicaties verwijzen wij u naar de SCP website.

Colofon

Redactie: Communicatie SCP

Contact: info@scp.nl

Contact voor de pers

pers@scp.nl