< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

31 januari 2017

Nieuws van het Nederlands Forensisch Instituut

Inhoudsopgave

Politie en NFI gaan greepsporen op kleding zichtbaar maken

De politie, de Politieacademie en het NFI werken samen aan een pilot om greepsporen op kleding zichtbaar te maken. Hoe beter zichtbaar een greepspoor van een (onbekende) dader is, hoe groter de kans dat forensisch experts DNA kunnen veiligstellen.
Lees meer op @NFI

Wijkt een kogel af door het menselijk lichaam?

Wijken kogels af als ze door een menselijk lichaam worden geschoten, maar geen botten raken? Het is een vraag die essentieel kan zijn om te achterhalen wat precies tijdens een schietincident is gebeurd. Vuurwapendeskundigen van het NFI voeren momenteel wetenschappelijk onderzoek uit om een antwoord op die vraag te krijgen.
Lees meer op @NFI

Geweld onder invloed zwaarder bestraft

Geweldplegers die onder invloed zijn van alcohol en/of drugs kunnen sinds 1 januari 2017 zwaarder worden gestraft. Ze zijn dan ook wettelijk verplicht om  een alcohol- of drugstest te ondergaan. Het NFI onderzoekt op verzoek van de politie op basis van afgenomen bloedmonster of alcohol en/of drugs in het spel zijn.
Lees meer op @NFI

‘Rechtvaardigheid kan niet zonder goede waarheidsvinding’

Hoogleraar Criminalistiek Charles Berger denkt dat rechterlijke dwalingen vaker kunnen worden voorkomen door een betere waarheidsvinding. Hij wil zich daarom niet alleen richten op de vooruitgang van de forensische wetenschap, maar ook op het verbeteren van het redeneren met bewijs door juristen. Zijn oratie is op 3 februari.
Lees meer op @NFI

Colofon

Afdeling Communicatie NFI

Volg ons op Twitter en LinkedIn

Adres

Laan van Ypenburg 6 
2497 GB Den Haag