< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nummer 5, 8 december 2015

Natuur en economie, wat hebben ze elkaar te bieden? In het programma Natuurlijk Kapitaal Nederland onderzoekt het PBL waar natuur en economie elkaar kunnen versterken en op welke manier ondernemers en overheden daar concreet mee aan de slag kunnen.

Inhoudsopgave

Uit het onderzoek

Dienstenbedrijven en natuurlijk kapitaal: een slimme combinatie

Industriële bedrijven zetten vaak technische oplossingen in om hun impact op biodiversiteit te verkleinen. De dienstensector pakt het anders aan: deze bedrijven zetten vaker in op natuurlijke en organisatorische oplossingen en betrekken daar regelmatig ook toeleveranciers en klanten bij. Dit biedt nieuwe kansen voor de transitie naar duurzame benutting van natuurlijk kapitaal. Lees meer

Buitenlandse pilots bieden inspiratie voor benutting ecosysteemdiensten in Nederland

Het initiatief ‘The Economics of Ecosystems and Biodiversity’ (TEEB) heeft overheden, natuurorganisaties en bedrijven over de hele wereld bewuster gemaakt van het belang van ecosysteemdiensten en biodiversiteit. Pilots rondom nieuwe verdienmodellen en arrangementen voor ecosysteemdiensten zijn in het buitenland echter nog schaars. Wel zijn er inspirerende voorbeelden bij voor Nederland. Lees meer

Certificering van handelsketens belangrijk voor behoud natuurlijk kapitaal

De productie van tropische grondstoffen zoals palmolie, soja en cacao gaat vaak gepaard met aanzienlijk verlies aan natuurlijk kapitaal. Certificering, gericht op verduurzaming van teeltmethoden en het vermijden van ontbossing, kan helpen om natuurlijk kapitaal te behouden. Ook een zorgvuldige keuze van de productielocatie is van belang. Lees meer

Visies op natuurlijk kapitaal

Rebecca Wiering (oprichter Zeewaar): ‘Ketenontwikkeling is de grootste uitdaging voor de zeewierindustrie’

Zeewier wordt steeds meer ontdekt als aantrekkelijke toevoeging aan ons menu. En het is nog heel gezond ook. Vitamine Zee, zeggen we! De toenemende belangstelling zorgt wel voor een run op ... Lees meer

Willem Rienks (oprichter Buitengewone Varkens): ‘We bouwen een community rond de diensten van onze varkens’

Ons uitgangspunt is zo diervriendelijk mogelijke veeteelt met zo smaakvol mogelijk vlees. Wij vinden dat dat samen gaat. Daar onderscheiden we ons op. Onze varkens lopen buiten in de blubber. De omgeving biedt van alles ... Lees meer

In gesprek

Innovatieve foodondernemers jagen transitie naar duurzaam voedselsysteem aan

Innovatieve foodondernemers met duurzame producten krijgen steeds meer invloed op de voedselmarkt. Dit prikkelt de grote, gevestigde partijen om na te denken over hun strategie van concurreren op kostprijs. Ook zij gaan zich steeds meer richten op de productie en verkoop van duurzame voedingsmiddelen. Zo jagen de kleine foodondernemers de transitie naar een duurzaam voedselsysteem aan. Lees meer

Wist je dat ...

de bekende milieuactivisten Tony Juniper en George Monbiot onlangs een stevig debat hielden over ‘The real value of nature’? De reacties waren al net zozeer verdeeld; lees ze o.a. hier, hier en hier.

het NKN rapport over de vergroening van het GLB is opgepakt door de Groupe de Bruges, een onafhankelijk netwerk en denktank voor Europees beleid voor landbouw en plattelandsontwikkeling?

groene daken steeds meer onderdeel worden van het stadsgezicht in Europa en daarbuiten?

… het Witte Huis in oktober een memorandum uitgaf waarin het Amerikaanse overheden aanspoort om de waarde van ecosysteemdiensten mee te nemen in hun beleidsvoering?

Agenda

15 december | Werkconferentie Nationaal Natuurlijk Kapitaal

De ministeries van EZ, IenM en Buitenlandse Zaken organiseren op 15 december de werkconferentie Nationaal Natuurlijk Kapitaal. Bedrijven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties brengen hier samen in beeld waar Nederland staat op het gebied van natuurlijk kapitaal en wat vervolgstappen kunnen zijn. Het PBL presenteert haar ervaringen met natuurlijk kapitaal uit de praktijkprojecten van NKN. Meer informatie en aanmelden

Colofon

Abonnementen

Nog geen abonnee? Meld u dan hier aan voor deze nieuwsbrief. Uitgaven verschijnen ongeveer eens per twee maanden. Afmelden kan altijd.

Meer weten?

Meer informatie over Natuurlijk Kapitaal Nederland vindt u op onze website. Wilt u nog sneller op de hoogte zijn? Volg ons dan op Twitter of Facebook.

Contact

Wilt u iets vragen over Natuurlijk Kapitaal Nederland of heeft u een idee? Neem dan contact op met programmaleider Petra van Egmond: petra.vanegmond@pbl.nl of (06) 118 713 96