< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nummer 4, 22 september 2015

Natuur en economie, wat hebben ze elkaar te bieden? In het programma Natuurlijk Kapitaal Nederland onderzoekt het PBL waar natuur en economie elkaar kunnen versterken en op welke manier ondernemers en overheden daar concreet mee aan de slag kunnen.

Inhoudsopgave

Uit het onderzoek

Werkwijze Natuurlijk Kapitaal Nederland toepasbaar bij realiseren meekoppeling in Deltaprogramma

In planprocessen voor waterveiligheidsopgaven kan het vroegtijdig bepalen van de economische en ecologische baten van natuurinclusieve oplossingen leiden tot andere keuzes. De aanpak van Natuurlijk Kapitaal Nederland is daarvoor een geschikte methode. Dit blijkt uit onderzoek naar twee pilots rond de dijkversterking Eemshaven-Delfzijl en de hoogwatergeul Varik-Heesselt.
Lees meer
Lees meer: nieuwsbericht Eemshaven-Delfzijl
Lees meer: nieuwsbericht Varik-Heesselt

Samen werken aan schoon water levert voordelen voor landbouw, drinkwaterwinning en natuur

Drinkwaterbedrijf Brabant Water en agrariërs hebben laten zien dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen omlaag kan, zónder oogstverlies. Eén van de maatregelen daarvoor is het verbeteren van de bodemkwaliteit oftewel het versterken van het natuurlijk kapitaal. Hierdoor ontstaat maatschappelijk en economisch voordeel voor zowel agrariërs als publieke partners. Lees meer

Nieuwe praktijkprojecten: natuurlijk kapitaal in de biobased economy en de voedselketen

Niet alleen rondt Natuurlijk Kapitaal Nederland een flink aantal praktijkprojecten af; we starten ook nieuwe! Deze keer duiken we met het natuurlijk kapitaal perspectief diep in de zee(wierketen) en proeven we aan de innovatieve voedselsector.
Lees meer: Natuurlijk kapitaal in de biobased economy
Lees meer: Natuurlijk innoveren in de voedselsector

Visies op natuurlijk kapitaal

Bianca Nijhof (ARCADIS): ‘Bedrijven worstelen met het meten van hun impact op natuurlijk kapitaal’

In het BES-project zien we dat de motivatie van bedrijven om verstandig om te gaan met natuurlijk kapitaal aan het verschuiven is. Was de reden eerst vooral reputatie, nu gaat het steeds meer om license to operate. Oftewel ... Lees meer

Sjaak Sprangers (melkveehouder): ‘Boeren verdienen een plek als beheerder van natuurgebieden’

Natuurlijk kapitaal is wat mij betreft een heel ruim begrip. Voor mijzelf houdt het vooral in dat ik op economisch verantwoorde wijze een bijdrage lever aan het natuurbeheer. Onze tachtig Jersey koeien grazen voor een groot deel ... Lees meer

Wist je dat ...

… de financiële sector nu ook warm begint te lopen voor het natuurlijk kapitaal concept?

… een standaardmethode voor natural capital accounting weer een stapje dichterbij is met de publicatie van het conceptrapport Natural Capital Protocol Principles and Framework? Lees hier meer over het protocol.

Building with Nature in de stad het verhaal van klimaatadaptatie met natuur mooi tot leven brengt? De interactieve kaart laat zien hoe Dordrecht en Rotterdam natuurlijke bouwelementen toepassen in het ontwerp van de stad.

… vandaag de officiële lancering is van de website van Atlas Natuurlijk Kapitaal? ANK levert kaarten met informatie over de staat van ons natuurlijk kapitaal met suggesties hoe Nederland dit beter kan benutten. Hashtag lancering: #ANK2015

… het World Forum on Natural Capital een video wall heeft met CEO’s en voorzitters die in minder dan 30 seconden hun visie over natuurlijk kapitaal vertellen?

Agenda

5 november | Zesde Nationaal Deltacongres 2015

PBL is aanwezig op het jaarlijkse Deltacongres met een informatiestand tijdens de Deltaparade. Het team van Natuurlijk Kapitaal Nederland toont hier onder andere de resultaten van het NKN deelproject rondom waterveiligheid en natuur in het Deltaprogramma (zie ook het nieuwsbericht hierboven). Meer informatie en aanmelden

Colofon

Abonnementen

Nog geen abonnee? Meld u dan hier aan voor deze nieuwsbrief. Uitgaven verschijnen ongeveer eens per twee maanden. Afmelden kan altijd.

Meer weten?

Meer informatie over Natuurlijk Kapitaal Nederland vindt u op onze website. Wilt u nog sneller op de hoogte zijn? Volg ons dan op Twitter of Facebook.

Contact

Wilt u iets vragen over Natuurlijk Kapitaal Nederland of heeft u een idee? Neem dan contact op met programmaleider Petra van Egmond: petra.vanegmond@pbl.nl of (06) 118 713 96